สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 7 หน่วยงาน
1. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลน้ำปาด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 14:32 น.
2. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.แสนตอ(อ.น้ำปาด)
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 16:13 น.
3. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ท่าแฝก
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 16:18 น.
4. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านฝาย
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 08:41 น.
5. รัยแล้ว
หน่วยงาน : อบต.น้ำไผ่
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 11:09 น.
6. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำไคร้
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 14:03 น.
7. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : อบต.เด่นเหล็ก
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 13:23 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๕๒,๔๕๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖