สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 3 หน่วยงาน
1. รับเอกสารแล้วครับ
หน่วยงาน : อบต.ฝายหลวง
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 09:19 น.
2. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำหมัน
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 10:06 น.
3. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.วังแดง
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 16:23 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๐๒,๕๑๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖