สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 5 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นานกกก
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 15:56 น.
2. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลร่วมจิต
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 09:23 น.
3. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านเกาะ
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 12:27 น.
4. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นางพญา
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 13:21 น.
5. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ท่าสัก
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 14:18 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๐๒,๘๓๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖