สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 2 หน่วยงาน
1. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 15:15 น.
2. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 09:09 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๐๒,๘๒๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖