สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 5 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำปาด
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 12:21 น.
2. ไดัรับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านโคก
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 15:30 น.
3. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 09:01 น.
4. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทองแสนขัน
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 09:42 น.
5. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตรอน
รับเมื่อ :: อังคาร 26 กย. 66 11:19 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๖๒,๔๘๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖