สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 15 หน่วยงาน
1. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลน้ำริด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 09:27 น.
2. ได้รับเเล้วครับ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลหัวดง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 09:47 น.
3. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ขุนฝาง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 09:48 น.
4. ได้รีบเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นาอิน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 09:55 น.
5. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำหมัน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 10:21 น.
6. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 11:31 น.
7. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ผักขวง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 12:27 น.
8. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำอ่าง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 16:27 น.
9. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านด่านนาขาม
รับเมื่อ :: ศุกร์ 15 กย. 66 08:44 น.
10. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลร่วมจิต
รับเมื่อ :: ศุกร์ 15 กย. 66 09:51 น.
11. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.นาขุม
รับเมื่อ :: ศุกร์ 15 กย. 66 11:12 น.
12. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นางพญา
รับเมื่อ :: ศุกร์ 15 กย. 66 13:22 น.
13. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ไร่อ้อย
รับเมื่อ :: ศุกร์ 15 กย. 66 15:01 น.
14. รัยแล้ว
หน่วยงาน : อบต.น้ำไผ่
รับเมื่อ :: จันทร์ 18 กย. 66 08:36 น.
15. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำไคร้
รับเมื่อ :: จันทร์ 18 กย. 66 13:01 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๑๐,๖๐๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖