สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 76 หน่วยงาน
1. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำหมัน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 10:16 น.
2. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 10:19 น.
3. ได้รับเเล้วครับ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลหัวดง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 10:19 น.
4. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.คอรุม
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 10:19 น.
5. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นายาง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 10:22 น.
6. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ถ้ำฉลอง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 10:22 น.
7. ได้ัรับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : อบต.พญาแมน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 10:30 น.
8. อบต.หาดล้ารับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.หาดล้า
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 10:31 น.
9. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลพระเสด็จ
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 10:31 น.
10. ได้รับแล้วเรียบร้อย
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 10:31 น.
11. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ชัยจุมพล
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 10:33 น.
12. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.หาดงิ้ว
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 10:36 น.
13. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ข่อยสูง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 10:40 น.
14. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าปลา
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 10:40 น.
15. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลวังกะพี้
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 10:40 น.
16. ได้รับหนังสือแล้วครับ
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 10:44 น.
17. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.วังดิน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 10:48 น.
18. ได้รีบเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นาอิน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 10:48 น.
19. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านฝาย
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 10:51 น.
20. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ด่านแม่คำมัน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 10:53 น.
21. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.ท่าปลา
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 10:57 น.
22. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลฟากท่า
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 11:00 น.
23. รับเอกสารแล้วครับ
หน่วยงาน : อบต.ฝายหลวง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 11:04 น.
24. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ท่าสัก
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 11:08 น.
25. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลผาจุก
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 11:29 น.
26. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.น้ำพี้
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 11:39 น.
27. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านโคน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 11:44 น.
28. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลน้ำปาด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 11:47 น.
29. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทองแสนขัน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 12:02 น.
30. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ผักขวง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 12:26 น.
31. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ในเมือง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 13:11 น.
32. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.บ้านด่าน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 13:12 น.
33. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : อบต.เด่นเหล็ก
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 13:22 น.
34. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.บ้านดารา
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 13:26 น.
35. ได้รับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ท่าแฝก
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 13:28 น.
36. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าสัก
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 13:33 น.
37. ได้รับเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ผาเลือด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 13:45 น.
38. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลน้ำริด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 14:00 น.
39. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลงิ้วงาม
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 14:00 น.
40. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.แม่พูล
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 14:23 น.
41. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 14:32 น.
42. ทต.จริม ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลจริม
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 14:59 น.
43. รับเอกสารแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.สองคอน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 15:46 น.
44. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลด่านนาขาม
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 15:51 น.
45. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านเกาะ
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 15:55 น.
46. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลตรอน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 16:16 น.
47. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำอ่าง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 16:29 น.
48. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าเสา
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 16:46 น.
49. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลป่าเซ่า
รับเมื่อ :: ศุกร์ 15 กย. 66 07:55 น.
50. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.แสนตอ(อ.น้ำปาด)
รับเมื่อ :: ศุกร์ 15 กย. 66 08:39 น.
51. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านด่านนาขาม
รับเมื่อ :: ศุกร์ 15 กย. 66 08:44 น.
52. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.นาขุม
รับเมื่อ :: ศุกร์ 15 กย. 66 09:18 น.
53. ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : อบต.สองห้อง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 15 กย. 66 09:21 น.
54. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ท่ามะเฟือง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 15 กย. 66 09:23 น.
55. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา
รับเมื่อ :: ศุกร์ 15 กย. 66 09:29 น.
56. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ่อทอง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 15 กย. 66 09:44 น.
57. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลร่วมจิต
รับเมื่อ :: ศุกร์ 15 กย. 66 09:50 น.
58. รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ไผ่ล้อม
รับเมื่อ :: ศุกร์ 15 กย. 66 09:53 น.
59. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.แสนตอ
รับเมื่อ :: ศุกร์ 15 กย. 66 09:59 น.
60. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.วังแดง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 15 กย. 66 10:16 น.
61. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ร่วมจิต
รับเมื่อ :: ศุกร์ 15 กย. 66 10:40 น.
62. รับเเล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ขุนฝาง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 15 กย. 66 11:11 น.
63. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.ม่วงเจ็ดต้น
รับเมื่อ :: ศุกร์ 15 กย. 66 11:19 น.
64. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านหม้อ
รับเมื่อ :: ศุกร์ 15 กย. 66 11:30 น.
65. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลหาดกรวด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 15 กย. 66 11:40 น.
66. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นางพญา
รับเมื่อ :: ศุกร์ 15 กย. 66 13:21 น.
67. รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านแก่ง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 15 กย. 66 13:57 น.
68. ได้รับหนังสือแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ห้วยมุ่น
รับเมื่อ :: ศุกร์ 15 กย. 66 14:51 น.
69. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ไร่อ้อย
รับเมื่อ :: ศุกร์ 15 กย. 66 15:01 น.
70. รับเเล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลในเมือง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 15 กย. 66 16:30 น.
71. รัยแล้ว
หน่วยงาน : อบต.น้ำไผ่
รับเมื่อ :: จันทร์ 18 กย. 66 08:35 น.
72. ได้รับแล้วค่ะ-
หน่วยงาน : อบต.บ้านเสี้ยว
รับเมื่อ :: จันทร์ 18 กย. 66 09:21 น.
73. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นานกกก
รับเมื่อ :: จันทร์ 18 กย. 66 10:07 น.
74. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำไคร้
รับเมื่อ :: จันทร์ 18 กย. 66 13:01 น.
75. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านโคก
รับเมื่อ :: จันทร์ 18 กย. 66 13:13 น.
76. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านแก่ง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 21 กย. 66 16:17 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๕๒,๓๖๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖