สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 1 หน่วยงาน
1. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ผักขวง
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 12:02 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๑๙,๕๕๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖