สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 17 หน่วยงาน
1. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าเสา
รับเมื่อ :: จันทร์ 18 กย. 66 16:47 น.
2. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลป่าเซ่า
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 07:39 น.
3. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.บ้านด่าน
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 07:59 น.
4. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลวังกะพี้
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 08:05 น.
5. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.หาดงิ้ว
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 08:12 น.
6. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านด่านนาขาม
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 08:17 น.
7. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลผาจุก
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 08:49 น.
8. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลด่านนาขาม
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 09:14 น.
9. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.วังดิน
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 09:15 น.
10. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลงิ้วงาม
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 09:23 น.
11. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.แสนตอ
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 09:37 น.
12. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลน้ำริด
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 09:45 น.
13. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ถ้ำฉลอง
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 09:55 น.
14. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:36 น.
15. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ขุนฝาง
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 10:08 น.
16. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านเกาะ
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 16:29 น.
17. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลหาดกรวด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 21 กย. 66 09:43 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๑๙,๕๔๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖