สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 1 หน่วยงาน
1. รับแล้ว
หน่วยงาน : ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 09:59 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๑๙,๔๓๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖