สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 1 หน่วยงาน
1. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 09:08 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๖๒,๓๗๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖