สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 13 หน่วยงาน
1. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านโคน
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 11:21 น.
2. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นายาง
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 11:25 น.
3. ได้ัรับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : อบต.พญาแมน
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 11:27 น.
4. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าสัก
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 11:40 น.
5. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.คอรุม
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 14:04 น.
6. ได้รีบเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นาอิน
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 14:20 น.
7. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ท่ามะเฟือง
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 14:51 น.
8. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ในเมือง
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 16:08 น.
9. รับเเล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลในเมือง
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 16:25 น.
10. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านหม้อ
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 08:38 น.
11. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ท่าสัก
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 09:28 น.
12. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.บ้านดารา
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 10:34 น.
13. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ไร่อ้อย
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 15:48 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๖๒,๒๖๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖