สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 1 หน่วยงาน
1. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 14:21 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๕๘,๓๑๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖