สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 9 หน่วยงาน
1. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานที่ดินจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 มิย. 67 09:54 น.
2. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เขื่อนสิริกิติ์
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 08:31 น.
3. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานขนส่งจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 10:00 น.
4. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 10:14 น.
5. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 11:03 น.
6. ได้รับหนังสือแล้วครับ ขอบคุณครับ
หน่วยงาน : กองจัดการเดินรถเขต3
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 13:40 น.
7. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 5 มิย. 67 13:03 น.
8. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานบังคับคดีจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 5 มิย. 67 16:21 น.
9. .
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
รับเมื่อ :: ศุกร์ 7 มิย. 67 15:03 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๑๖,๒๖๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖