สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 9 หน่วยงาน
1. 314 รับแล้วคร้บ
หน่วยงาน : กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่314
รับเมื่อ :: เสาร์ 1 มิย. 67 07:38 น.
2. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 08:57 น.
3. ได้รับแล้วครับ
4. รับแล้ว
หน่วยงาน : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 10:17 น.
5. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานทางหลวงชนบทที่9(อุตรดิตถ์)
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 11:30 น.
6. รับทราบ
หน่วยงาน : สำนักงานสัสดีจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 11:41 น.
7. ทราบค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 15:16 น.
8. รับแล้ว
9. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 6 มิย. 67 10:59 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๑๖,๒๐๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖