สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 70 หน่วยงาน
1. 314 รับแล้วคร้บ
หน่วยงาน : กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่314
รับเมื่อ :: เสาร์ 1 มิย. 67 07:38 น.
2. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทองแสนขัน
รับเมื่อ :: เสาร์ 1 มิย. 67 11:11 น.
3. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานที่ดินจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 3 มิย. 67 09:50 น.
4. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 08:17 น.
5. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : โรงพยาบาลตรอน
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 08:30 น.
6. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลป่าเซ่า
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 08:35 น.
7. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลน้ำปาด
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 08:36 น.
8. รับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : โรงพยาบาลลับแล
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 08:45 น.
9. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 08:54 น.
10. รับแล้วนะคะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านแก่ง
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 08:56 น.
11. ได้รีบเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นาอิน
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 09:00 น.
12. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลร่วมจิต
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 09:15 น.
13. ได้รับแล้วครับ
14. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ร่วมจิต
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 09:24 น.
15. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.นาขุม
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 09:35 น.
16. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานขนส่งจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 10:04 น.
17. รับแล้ว
หน่วยงาน : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 10:08 น.
18. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 10:08 น.
19. ได้แล้วเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : โรงพยาบาลทองแสนขัน
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 10:10 น.
20. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 10:15 น.
21. ขอบคุณค่ะ ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ในเมือง
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 10:19 น.
22. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านฝาย
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 10:35 น.
23. ได้รับแล้วค่ะ
24. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 11:06 น.
25. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : โรงพยาบาลท่าปลา
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 11:14 น.
26. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานทางหลวงชนบทที่9(อุตรดิตถ์)
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 11:29 น.
27. รับทราบ
หน่วยงาน : สำนักงานสัสดีจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 11:43 น.
28. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.วังแดง
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 12:18 น.
29. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอเมือง
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 13:24 น.
30. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ท่ามะเฟือง
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 13:25 น.
31. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอลับแล
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 13:26 น.
32. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอพิชัย
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 13:28 น.
33. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 13:29 น.
34. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอตรอน
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 13:32 น.
35. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอทองแสนขัน
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 13:37 น.
36. ได้รับหนังสือแล้วครับ ขอบคุณครับ
หน่วยงาน : กองจัดการเดินรถเขต3
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 13:38 น.
37. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 13:40 น.
38. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอน้ำปาด
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 13:42 น.
39. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอบ้านโคก
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 13:46 น.
40. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอฟากท่า
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 13:47 น.
41. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : อบต.เด่นเหล็ก
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 13:47 น.
42. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลตรอน
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 14:55 น.
43. ทราบค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 15:15 น.
44. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำอ่าง
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 16:05 น.
45. รับแล้ว
46. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.ท่าปลา
รับเมื่อ :: พุธ 5 มิย. 67 07:49 น.
47. ได้รับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ผาเลือด
รับเมื่อ :: พุธ 5 มิย. 67 08:28 น.
48. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ รพ.สต.สองห้อง
หน่วยงาน : รพ.สต.สองห้อง
รับเมื่อ :: พุธ 5 มิย. 67 08:41 น.
49. รับเเล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลในเมือง
รับเมื่อ :: พุธ 5 มิย. 67 11:56 น.
50. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 5 มิย. 67 13:04 น.
51. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านหม้อ
รับเมื่อ :: พุธ 5 มิย. 67 13:29 น.
52. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.บ้านดารา
รับเมื่อ :: พุธ 5 มิย. 67 14:04 น.
53. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : รพ.สต.ปางหมิ่น
รับเมื่อ :: พุธ 5 มิย. 67 14:34 น.
54. รับเอกสารแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.สองคอน
รับเมื่อ :: พุธ 5 มิย. 67 15:05 น.
55. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานบังคับคดีจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 5 มิย. 67 16:21 น.
56. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.ม่วงเจ็ดต้น
รับเมื่อ :: พุธ 5 มิย. 67 22:12 น.
57. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ผักขวง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 6 มิย. 67 08:35 น.
58. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านโคก
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 6 มิย. 67 09:52 น.
59. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 6 มิย. 67 10:14 น.
60. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตรอน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 6 มิย. 67 10:21 น.
61. ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : อบต.สองห้อง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 6 มิย. 67 13:59 น.
62. อบต.ไร่อ้อย ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ไร่อ้อย
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 6 มิย. 67 15:27 น.
63. รับทราบค่ะ
หน่วยงาน : รพ.สต.ทุ่งยั้ง
รับเมื่อ :: จันทร์ 10 มิย. 67 08:45 น.
64. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : รพ.สต.คีรีทอง
รับเมื่อ :: จันทร์ 10 มิย. 67 09:59 น.
65. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 13:31 น.
66. ได้รับหนังสือแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ห้วยมุ่น
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 13 มิย. 67 11:12 น.
67. รัยแล้ว
หน่วยงาน : อบต.น้ำไผ่
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 13 มิย. 67 16:22 น.
68. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มิย. 67 14:44 น.
69. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
70. ได้รับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ท่าแฝก
รับเมื่อ :: ศุกร์ 21 มิย. 67 10:28 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๑๖,๑๘๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖