สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 52 หน่วยงาน
1. 314 รับแล้วคร้บ
หน่วยงาน : กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่314
รับเมื่อ :: เสาร์ 1 มิย. 67 07:38 น.
2. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทองแสนขัน
รับเมื่อ :: เสาร์ 1 มิย. 67 11:10 น.
3. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 08:03 น.
4. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลป่าเซ่า
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 08:29 น.
5. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลน้ำปาด
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 08:37 น.
6. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 08:54 น.
7. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 08:55 น.
8. รับแล้วนะคะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านแก่ง
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 08:55 น.
9. ได้รีบเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นาอิน
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 09:02 น.
10. ได้รับเเล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 09:08 น.
11. ได้รับแล้วครับ
12. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลร่วมจิต
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 09:18 น.
13. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ร่วมจิต
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 09:23 น.
14. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.แสนตอ
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 09:45 น.
15. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานขนส่งจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 10:06 น.
16. รับแล้ว
หน่วยงาน : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 10:10 น.
17. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 10:15 น.
18. ขอบคุณค่ะ ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ในเมือง
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 10:19 น.
19. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านฝาย
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 10:36 น.
20. ได้รับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ผาเลือด
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 10:52 น.
21. ได้รับแล้วค่ะ
22. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 11:01 น.
23. รับแล้ว
หน่วยงาน : สถานีตำรวจภูธรลับแล
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 11:13 น.
24. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานทางหลวงชนบทที่9(อุตรดิตถ์)
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 11:28 น.
25. รับแล้ว
หน่วยงาน : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สนง.แพร่)
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 11:33 น.
26. รับทราบ
หน่วยงาน : สำนักงานสัสดีจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 11:47 น.
27. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.วังแดง
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 12:18 น.
28. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ท่ามะเฟือง
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 13:26 น.
29. ได้รับหนังสือแล้วครับ ขอบคุณครับ
หน่วยงาน : กองจัดการเดินรถเขต3
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 13:36 น.
30. รับเเล้วครับ
หน่วยงาน : อบต.เด่นเหล็ก
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 13:47 น.
31. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลตรอน
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 14:55 น.
32. ทราบค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 15:15 น.
33. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำอ่าง
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 16:06 น.
34. รับแล้ว
35. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.ท่าปลา
รับเมื่อ :: พุธ 5 มิย. 67 07:49 น.
36. รัยแล้ว
หน่วยงาน : อบต.น้ำไผ่
รับเมื่อ :: พุธ 5 มิย. 67 09:06 น.
37. ได้รับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ท่าแฝก
รับเมื่อ :: พุธ 5 มิย. 67 09:23 น.
38. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลในเมือง
รับเมื่อ :: พุธ 5 มิย. 67 11:27 น.
39. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 5 มิย. 67 13:05 น.
40. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านหม้อ
รับเมื่อ :: พุธ 5 มิย. 67 13:29 น.
41. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.บ้านดารา
รับเมื่อ :: พุธ 5 มิย. 67 14:03 น.
42. รับเอกสารแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.สองคอน
รับเมื่อ :: พุธ 5 มิย. 67 15:04 น.
43. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานบังคับคดีจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 5 มิย. 67 16:22 น.
44. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.ม่วงเจ็ดต้น
รับเมื่อ :: พุธ 5 มิย. 67 22:12 น.
45. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ผักขวง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 6 มิย. 67 08:35 น.
46. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 6 มิย. 67 08:41 น.
47. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านโคก
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 6 มิย. 67 09:46 น.
48. ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : อบต.สองห้อง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 6 มิย. 67 13:59 น.
49. อบต.ไร่อ้อย ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ไร่อ้อย
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 6 มิย. 67 15:28 น.
50. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 10:04 น.
51. ได้รับหนังสือแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ห้วยมุ่น
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 13 มิย. 67 11:12 น.
52. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๑๓,๐๒๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖