สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 9 หน่วยงาน
1. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอตรอน
รับเมื่อ :: อังคาร 11 มิย. 67 16:04 น.
2. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
รับเมื่อ :: อังคาร 11 มิย. 67 16:05 น.
3. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอเมือง
รับเมื่อ :: อังคาร 11 มิย. 67 16:09 น.
4. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: อังคาร 11 มิย. 67 16:36 น.
5. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอลับแล
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 08:00 น.
6. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอพิชัย
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 08:05 น.
7. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอฟากท่า
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 08:39 น.
8. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 08:48 น.
9. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 08:51 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๔๕,๙๘๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖