สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 13 หน่วยงาน
1. อรทัยรับค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 11 มิย. 67 16:58 น.
2. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 07:41 น.
3. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 07:42 น.
4. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 08:08 น.
5. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 08:34 น.
6. ได้รับหนังสือแล้วคะ
7. ได้รับแล้วค่ะ
8. รับแล้วครับ ขอบคุณครับ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 09:08 น.
9. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศด่านอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 09:27 น.
10. ได้รับแล้ว ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 09:42 น.
11. รับแล้ว
หน่วยงาน : การยางแห่งประเทศไทยสาขาอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 10:12 น.
12. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 10:35 น.
13. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 10:39 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๔๖,๐๙๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖