สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 1 หน่วยงาน
1. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 09:05 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๔๖,๐๗๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖