สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 14 หน่วยงาน
1. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอตรอน
รับเมื่อ :: อังคาร 11 มิย. 67 17:05 น.
2. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอพิชัย
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 08:03 น.
3. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 08:42 น.
4. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอเมือง
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 09:04 น.
5. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ท่าสัก
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 09:14 น.
6. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลวังกะพี้
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 09:28 น.
7. รับแล้ว
หน่วยงาน : ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 09:49 น.
8. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 09:59 น.
9. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 10:08 น.
10. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 10:12 น.
11. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 10:34 น.
12. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ท่ามะเฟือง
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 13:50 น.
13. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.วังแดง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มิย. 67 10:46 น.
14. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.บ้านดารา
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มิย. 67 13:10 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๔๕,๗๑๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖