สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 8 หน่วยงาน
1. ได้รับหนังสือแล้ว/ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 11 มิย. 67 18:32 น.
2. รับแล้วค่ะ
3. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 08:39 น.
4. รับแล้วค่ะ
5. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 10:03 น.
6. รับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 11:11 น.
7. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 15:41 น.
8. รับแล้วค่ะ
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๔๕,๖๘๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖