สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 24 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ถ้ำฉลอง
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 08:26 น.
2. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านด่านนาขาม
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 08:29 น.
3. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านหม้อ
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 09:30 น.
4. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ขุนฝาง
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 09:33 น.
5. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าเสา
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 09:35 น.
6. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลร่วมจิต
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 09:43 น.
7. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำหมัน
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 10:01 น.
8. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.แสนตอ
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 10:20 น.
9. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 10:22 น.
10. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านเกาะ
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 10:28 น.
11. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลน้ำริด
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 10:50 น.
12. ทต.จริม ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลจริม
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 11:26 น.
13. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลผาจุก
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 13:32 น.
14. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ด่านแม่คำมัน
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 13:58 น.
15. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลด่านนาขาม
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 14:05 น.
16. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำอ่าง
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 14:16 น.
17. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นานกกก
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 15:51 น.
18. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 13 มิย. 67 08:46 น.
19. ขอบคุณค่ะ ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ในเมือง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 13 มิย. 67 10:18 น.
20. รัยแล้ว
หน่วยงาน : อบต.น้ำไผ่
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 13 มิย. 67 11:27 น.
21. รับเเล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลในเมือง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 13 มิย. 67 13:17 น.
22. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.บ้านดารา
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มิย. 67 13:06 น.
23. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านเสี้ยว
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มิย. 67 14:24 น.
24. อบต.ไร่อ้อย ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ไร่อ้อย
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มิย. 67 10:24 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๔๕,๖๖๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖