สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 1 หน่วยงาน
1. ตอบรับแล้วครับ
หน่วยงาน : อบต.ฝายหลวง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 11 กค. 67 09:05 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๑๓,๙๑๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖