สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 2 หน่วยงาน
1. รับแล้ว
2. ได้รับเอกสารเรีบยร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 11 กค. 67 08:38 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๑๓,๗๔๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖