สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 9 หน่วยงาน
1. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอตรอน
รับเมื่อ :: พุธ 10 กค. 67 15:59 น.
2. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอพิชัย
รับเมื่อ :: พุธ 10 กค. 67 16:02 น.
3. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: พุธ 10 กค. 67 16:04 น.
4. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอเมือง
รับเมื่อ :: พุธ 10 กค. 67 16:08 น.
5. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
รับเมื่อ :: พุธ 10 กค. 67 16:14 น.
6. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอฟากท่า
รับเมื่อ :: พุธ 10 กค. 67 16:47 น.
7. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอลับแล
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 11 กค. 67 08:29 น.
8. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 11 กค. 67 08:49 น.
9. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 11 กค. 67 09:14 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๑๓,๖๙๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖