สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 1 หน่วยงาน
1. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 11 กค. 67 08:46 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๑๕,๒๑๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖