สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 1 หน่วยงาน
1. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.วังดิน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 11 กค. 67 09:13 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๑๕,๑๘๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖