สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 1 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 11 กค. 67 11:17 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๑๕,๑๘๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖