สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 410 หน่วยงาน
1. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411977 ต่อ 22378
2. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411235
3. หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด โทร. 055411977 ต่อ 21913
4. กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411660 22314
5. สำนักงานสัสดีอำเภอเมือง โทร. 055411039
6. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง โทร. 08-1707-4497
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง โทร. 055414170
8. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง โทร. 055414245
9. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอเมือง โทร. -
10. สำนักงานสัสดีอำเภอลับแล โทร. 055431031
11. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลับแล โทร. 08-7195-3200
12. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ โทร. 055450143
13. สำนักงานที่ดินอำเภอลับแล โทร. 055450066
14. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอลับแล โทร. 08-1874-2235
15. สำนักงานสัสดีอำเภอพิชัย โทร. 055421944
16. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัย โทร. 08-1475-2436
17. สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย โทร. 055421420
18. สำนักงานที่ดินสาขาพิชัย โทร. 055421429
19. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอพิชัย โทร. 08-1874-2264
20. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย โทร. 055421074,055421782 ต่อ 3
21. สำนักงานสัสดีอำเภอท่าปลา โทร. 055499342
22. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา โทร. 055499121
23. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าปลา โทร. 055499125
24. สำนักงานที่ดินอำเภอท่าปลา โทร. 055499033
25. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอท่าปลา โทร. 08-1874-2271
26. สำนักงานสัสดีอำเภอตรอน โทร. 055491115
27. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตรอน โทร. 08-1324-2994
28. สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน โทร. 055491010
29. สำนักงานขนส่งอำเภอตรอน โทร. 055491003
30. สำนักงานที่ดินสาขาตรอน โทร. 055491117
31. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอตรอน โทร. 08-1874-2182
32. สำนักงานสัสดีอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418117
33. สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418065
34. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418063
35. สำนักงานที่ดินอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418116
36. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอทองแสนขัน โทร. 08-1874-2175
37. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418067,055418022
38. สำนักงานสัสดีอำเภอน้ำปาด โทร. 055481443
39. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำปาด โทร. 08-8278-1900
40. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด โทร. 055481006
41. สำนักงานขนส่งอำเภอน้ำปาด โทร. 055436782
42. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำปาด โทร. 055481175
43. สำนักงานที่ดินสาขาน้ำปาด โทร. 055481181
44. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอน้ำปาด โทร. 08-1874-2207
45. สำนักงานสัสดีอำเภอบ้านโคก โทร. 055486432
46. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก โทร. 055486085
47. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโคก โทร. 055486115
48. สำนักงานที่ดินอำเภอบ้านโคก โทร. 055486123
49. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอบ้านโคก โทร. 08-9924-5360
50. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก โทร. 055486045
51. สำนักงานสัสดีอำเภอฟากท่า โทร. 055489234
52. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอฟากท่า โทร. 08-1785-6334
53. สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า โทร. 055489072
54. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฟากท่า โทร. 055489014
55. สำนักงานที่ดินอำเภอฟากท่า โทร. 055489400
56. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอฟากท่า โทร. 08-1874-2263
57. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฟากท่า โทร. 055489054,055489444
58. โรงพยาบาลลับแล โทร. 055431345
59. โรงพยาบาลพิชัย โทร. 055832064,055456300
60. โรงพยาบาลฟากท่า โทร. 055481061
61. รพ.สต.ผาจุก โทร. 055409209
62. รพ.สต.พระฝาง โทร. 08-8278-7464
63. รพ.สต.บ้านด่าน โทร. 055446167
64. รพ.สต.หาดงิ้ว โทร. 055446081
65. รพ.สต.น้ำริด โทร. 055447199
66. รพ.สต.ชายเขา โทร. 055447439
67. รพ.สต.คุ้งตะเภา โทร. 055429118
68. รพ.สต.บ้านด่านนาขาม โทร. 055447235
69. รพ.สต.งิ้วงาม โทร. 055449223
70. รพ.สต.วังสีสูบ โทร. 055448360
71. รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา) โทร. 055440179
72. รพ.สต.หาดกรวด โทร. 055445189
73. รพ.สต.บ้านท่า โทร. 055445377
74. รพ.สต.ป่าเซ่า โทร. 055442596
75. รพ.สต.แสนตอ โทร. 055446435
76. รพ.สต.ถ้ำฉลอง โทร. 055826541
77. รพ.สต.วังดิน โทร. 055819087
78. รพ.สต.ขุนฝาง โทร. 055479019
79. รพ.สต.ชัยจุมพล โทร. 055815073
80. รพ.สต.ดงสระแก้ว โทร. 09-0930-6060
81. รพ.สต.ด่านแม่คำมัน โทร. 055816064
82. รพ.สต.ลับแล โทร. 055450369
83. รพ.สต.บ้านคุ้ม โทร. 055450619
84. รพ.สต.นานกกก โทร. 055817195
85. รพ.สต.ผามูบ โทร. 055457410
86. รพ.สต.ไผ่ล้อม โทร. 055453060
87. รพ.สต.ฝายหลวง โทร. 055450389
88. รพ.สต.แม่พูล โทร. 055457332
89. รพ.สต.ท่าสัก โทร. 055496000
90. รพ.สต.บ้านดารา โทร. 055496006
91. รพ.สต.นายาง โทร. 055822385
92. รพ.สต.คอรุม โทร. 055831021
93. รพ.สต.บ้านโคน โทร. 055455058
94. รพ.สต.ท่ามะเฟือง โทร. 055484208
95. รพ.สต.บ้านหม้อ โทร. 055422242
96. รพ.สต.นาอิน โทร. 055402084
97. รพ.สต.พญาแมน โทร. 055455174
98. รพ.สต.บึงท่ายวน โทร. 055402085
99. รพ.สต.บ้านเกาะ(อ.พิชัย) โทร. 055820555
100. รพ.สต.คลองละมุง โทร. 055402082
101. รพ.สต.ไร่อ้อย โทร. 055402081
102. รพ.สต.ย่านดู่ โทร. 08-9857-4570
103. รพ.สต.ร่วมจิต โทร. 055406016,08-1962-4828
104. รพ.สต.จริม โทร. 055818041,08-7198-1881
105. รพ.สต.ท่าช้าง โทร. 08-4234-4840
106. รพ.สต.น้ำหมัน โทร. 055819573,08-9859-5419
107. รพ.สต.น้ำรี โทร. 055436024,08-4381-7617
108. รพ.สต.นางพญา โทร. 08-5734-1896
109. รพ.สต.ห้วยต้า โทร. 08-7207-7035
110. รพ.สต.บ้านวังแดง โทร. 055451319
111. รพ.สต.ข่อยสูง โทร. 055815282
112. รพ.สต.วังแดง โทร. 055491536
113. รพ.สต.หลวงป่ายาง โทร. 055454172
114. รพ.สต.หาดสองแคว โทร. 055496126
115. รพ.สต.น้ำอ่าง โทร. 055454118
116. รพ.สต.น้ำหมีใหญ่ โทร. 08-7205-8011
117. รพ.สต.ผักขวง โทร. 055825041
118. รพ.สต.บ่อทอง(บ้านแพะ) โทร. 055824030
119. รพ.สต.ป่าคาย โทร. 055825222
120. รพ.สต.น้ำพี้ โทร. 055826043
121. รพ.สต.บ้านฝาย โทร. 08-1379-4770
122. รพ.สต.ท่าโพธิ์ โทร. 08-7847-1505
123. รพ.สต.เด่นเหล็ก โทร. 08-1962-4188
124. รพ.สต.ห้วยใคร้ โทร. 08-7211-9648
125. รพ.สต.น้ำใคร้ โทร. 08-4803-4292
126. รพ.สต.ห้วยแมง โทร. 08-8817-8947
127. รพ.สต.ห้วยมุ่น โทร. 08-4574-5795
128. รพ.สต.โป่งพาน โทร. 08-6203-2997
129. รพ.สต.น้ำไผ่ โทร. 08-9839-6679
130. รพ.สต.ห้วยเดื่อ โทร. 08-1041-7409
131. รพ.สต.ท่าแฝก โทร. 08-1727-3907
132. รพ.สต.ห้วยผึ้ง โทร. 08-9921-3594
133. รพ.สต.ม่วงเจ็ดต้น โทร. 055813116,08-6217-6610
134. รพ.สต.นาขุม โทร. 055812062
135. รพ.สต.สุมข้าม โทร. 09-7921-9131,09-3254-0347
136. รพ.สต.ห้วยไผ่ โทร. 09-3136-8744
137. รพ.สต.ห้วยน้อยกา โทร. 08-7194-3847
138. รพ.สต.บ้านเสี้ยว โทร. 055810567
139. รพ.สต.สองคอน โทร. 055489382
140. รพ.สต.ห้วยใส โทร. 08-9858-4277
141. เทศบาลตำบลด่านนาขาม โทร. 055447086
142. อบต.ฝายหลวง โทร. 0-5545-0478
143. อบต.ท่าแฝก โทร. 09-7923-6603
144. อบต.หาดสองแคว โทร. 0-5549-6098
145. อบต.น้ำไคร้ โทร. 0-5582-4251
146. อบต.น้ำไผ่ โทร. 08-5725-8911
147. อบต.ฟากท่า โทร. 0-5548-9269
148. อบต.บ่อเบี้ย โทร. 0-5543-6766
149. กรมทหารม้าที่2 โทร. 055428119 ต่อ 76480
150. กองพันทหารปืนใหญ่ที่20 โทร. 055427592
151. กองพันทหารม้าที่7 โทร. 055428115
152. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่34สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โทร. 055322727
153. สำนักงานทางหลวงชนบทที่9(อุตรดิตถ์) โทร. 055428239
154. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค9 โทร. 055312732
155. อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ โทร. 055436752
156. อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน โทร. 055436751
157. อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว โทร. 08-1886-9879
158. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ โทร. 055411051
159. สำนักงานการค้าภายในจังหวัด โทร. 055817743
160. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด โทร. 055442950
161. สำนักงานเคหะชุมชนอุตรดิตถ์ โทร. 055431485 ต่อ 6
162. หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ์ โทร. 055414091
163. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 โทร. 055267235 ต่อ 6
164. วิทยาลัยการอาชีพพิชัย โทร. 055832043
165. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่316 โทร. 055481185
166. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่317 โทร. 055486177
167. สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ โทร. 055411038
168. สถานีตำรวจภูธรท่าปลา โทร. 055499106
169. สถานีตำรวจภูธรตรอน โทร. 055491025
170. สถานีตำรวจภูธรพิชัย โทร. 055832099,055832060
171. สถานีตำรวจภูธรน้ำปาด โทร. 055481078
172. สถานีตำรวจภูธรทองแสนขัน โทร. 055418051
173. สถานีตำรวจภูธรฟากท่า โทร. 055489066
174. สถานีตำรวจภูธรบ้านโคก โทร. 055486016
175. สนง.ชลประทานที่3(พิษณุโลก) โทร. 055333001 ต่อ 200
176. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่4 โทร. 0-5531-6004
177. โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โทร. 055411060,055416524
178. สำนักงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง โทร.
179. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055-413501
180. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) โทร. 063-8788451
181. สำนักงานตำรวจสันติบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055417452
182. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055830757-8
183. ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.
184. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1(คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์) โทร. 0634469516
185. วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ โทร. 055479866
186. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ โทร. 055442930
187. ศูนย์เดินรถภาคเหนือ โทร. 055411445
188. ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411930
189. สำนักงานบริการโทรคมนาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055413898
190. ธนาคารออมสินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403734,055403699
191. ธนาคารกรุงไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055444367
192. สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411172
193. สำนักงาน_ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411070 ต่อ 1
194. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411627
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๙๔๖,๓๒๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖