สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 160 หน่วยงาน
1. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411977 ต่อ 22378
2. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411235
3. หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด โทร. 055411977 ต่อ 21913
4. กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411660 22314
5. กรมทหารม้าที่2 โทร. 055428119 ต่อ 76480
6. กองพันทหารปืนใหญ่ที่20 โทร. 055427592
7. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่34สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โทร. 055322727
8. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค9 โทร. 055312732
9. อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ โทร. 055436752
10. อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน โทร. 055436751
11. อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว โทร. 08-1886-9879
12. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ โทร. 055411051
13. สำนักงานการค้าภายในจังหวัด โทร. 055817743
14. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด โทร. 055442950
15. สำนักงานเคหะชุมชนอุตรดิตถ์ โทร. 055431485 ต่อ 6
16. หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ์ โทร. 055414091
17. วิทยาลัยการอาชีพพิชัย โทร. 055832043
18. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่316 โทร. 055481185
19. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่317 โทร. 055486177
20. สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ โทร. 055411038
21. สถานีตำรวจภูธรท่าปลา โทร. 055499106
22. สถานีตำรวจภูธรตรอน โทร. 055491025
23. สถานีตำรวจภูธรพิชัย โทร. 055832099,055832060
24. สถานีตำรวจภูธรน้ำปาด โทร. 055481078
25. สถานีตำรวจภูธรทองแสนขัน โทร. 055418051
26. สถานีตำรวจภูธรฟากท่า โทร. 055489066
27. สถานีตำรวจภูธรบ้านโคก โทร. 055486016
28. สนง.ชลประทานที่3(พิษณุโลก) โทร. 055333001 ต่อ 200
29. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่4 โทร. 0-5531-6004
30. โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โทร. 055411060,055416524
31. สำนักงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง โทร.
32. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) โทร. 063-8788451
33. สำนักงานตำรวจสันติบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055417452
34. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055830757-8
35. ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.
36. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1(คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์) โทร. 0634469516
37. วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ โทร. 055479866
38. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ โทร. 055442930
39. ศูนย์เดินรถภาคเหนือ โทร. 055411445
40. ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411930
41. สำนักงานบริการโทรคมนาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055413898
42. ธนาคารออมสินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403734,055403699
43. ธนาคารกรุงไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055444367
44. สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411172
45. สำนักงาน_ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411070 ต่อ 1
46. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411627
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๔๕,๖๕๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖