สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 211 หน่วยงาน
1. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411977 ต่อ 22378
2. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411235
3. หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด โทร. 055411977 ต่อ 21913
4. กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411660 22314
5. สำนักงานสัสดีอำเภอเมือง โทร. 055411039
6. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง โทร. 08-1707-4497
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง โทร. 055414170
8. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง โทร. 055414245
9. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอเมือง โทร. -
10. สำนักงานสัสดีอำเภอลับแล โทร. 055431031
11. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลับแล โทร. 08-7195-3200
12. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ โทร. 055450143
13. สำนักงานที่ดินอำเภอลับแล โทร. 055450066
14. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอลับแล โทร. 08-1874-2235
15. สำนักงานสัสดีอำเภอพิชัย โทร. 055421944
16. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัย โทร. 08-1475-2436
17. สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล โทร. 055431040
18. สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย โทร. 055421420
19. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิชัย โทร. 055421092
20. สำนักงานที่ดินสาขาพิชัย โทร. 055421429
21. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอพิชัย โทร. 08-1874-2264
22. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย โทร. 055421074,055421782 ต่อ 3
23. สำนักงานสัสดีอำเภอท่าปลา โทร. 055499342
24. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา โทร. 055499121
25. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าปลา โทร. 055499125
26. สำนักงานที่ดินอำเภอท่าปลา โทร. 055499033
27. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอท่าปลา โทร. 08-1874-2271
28. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าปลา โทร. 055499101,055499514
29. สำนักงานสัสดีอำเภอตรอน โทร. 055491115
30. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตรอน โทร. 08-1324-2994
31. สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน โทร. 055491010
32. สำนักงานขนส่งอำเภอตรอน โทร. 055491003
33. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตรอน โทร. 055491338
34. สำนักงานที่ดินสาขาตรอน โทร. 055491117
35. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอตรอน โทร. 08-1874-2182
36. สำนักงานสัสดีอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418117
37. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทองแสนขัน โทร. 08-1886-6025
38. สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418065
39. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418063
40. สำนักงานที่ดินอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418116
41. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอทองแสนขัน โทร. 08-1874-2175
42. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418067,055418022
43. สำนักงานสัสดีอำเภอน้ำปาด โทร. 055481443
44. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำปาด โทร. 08-8278-1900
45. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด โทร. 055481006
46. สำนักงานขนส่งอำเภอน้ำปาด โทร. 055436782
47. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำปาด โทร. 055481175
48. สำนักงานที่ดินสาขาน้ำปาด โทร. 055481181
49. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอน้ำปาด โทร. 08-1874-2207
50. สำนักงานสัสดีอำเภอบ้านโคก โทร. 055486432
51. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก โทร. 055486085
52. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโคก โทร. 055486115
53. สำนักงานที่ดินอำเภอบ้านโคก โทร. 055486123
54. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอบ้านโคก โทร. 08-9924-5360
55. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก โทร. 055486045
56. สำนักงานสัสดีอำเภอฟากท่า โทร. 055489234
57. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอฟากท่า โทร. 08-1785-6334
58. สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า โทร. 055489072
59. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฟากท่า โทร. 055489014
60. สำนักงานที่ดินอำเภอฟากท่า โทร. 055489400
61. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอฟากท่า โทร. 08-1874-2263
62. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฟากท่า โทร. 055489054,055489444
63. โรงพยาบาลลับแล โทร. 055431345
64. โรงพยาบาลพิชัย โทร. 055832064,055456300
65. โรงพยาบาลบ้านโคก โทร. 055486126 ต่อ 7
66. โรงพยาบาลฟากท่า โทร. 055481061
67. รพ.สต.ผาจุก โทร. 055409209
68. รพ.สต.พระฝาง โทร. 08-8278-7464
69. รพ.สต.บ้านด่าน โทร. 055446167
70. รพ.สต.หาดงิ้ว โทร. 055446081
71. รพ.สต.น้ำริด โทร. 055447199
72. รพ.สต.ชายเขา โทร. 055447439
73. รพ.สต.คุ้งตะเภา โทร. 055429118
74. รพ.สต.บ้านด่านนาขาม โทร. 055447235
75. รพ.สต.ห้วยฮ้า โทร. 08-6216-8669
76. รพ.สต.งิ้วงาม โทร. 055449223
77. รพ.สต.วังสีสูบ โทร. 055448360
78. รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา) โทร. 055440179
79. รพ.สต.หาดกรวด โทร. 055445189
80. รพ.สต.บ้านท่า โทร. 055445377
81. รพ.สต.ป่าเซ่า โทร. 055442596
82. รพ.สต.แสนตอ โทร. 055446435
83. รพ.สต.ถ้ำฉลอง โทร. 055826541
84. รพ.สต.วังดิน โทร. 055819087
85. รพ.สต.ขุนฝาง โทร. 055479019
86. รพ.สต.ชัยจุมพล โทร. 055815073
87. รพ.สต.ดงสระแก้ว โทร. 09-0930-6060
88. รพ.สต.ด่านแม่คำมัน โทร. 055816064
89. รพ.สต.ลับแล โทร. 055450369
90. รพ.สต.บ้านคุ้ม โทร. 055450619
91. รพ.สต.นานกกก โทร. 055817195
92. รพ.สต.ผามูบ โทร. 055457410
93. รพ.สต.ไผ่ล้อม โทร. 055453060
94. รพ.สต.ฝายหลวง โทร. 055450389
95. รพ.สต.แม่พูล โทร. 055457332
96. รพ.สต.ท่าสัก โทร. 055496000
97. รพ.สต.บ้านดารา โทร. 055496006
98. รพ.สต.นายาง โทร. 055822385
99. รพ.สต.คอรุม โทร. 055831021
100. รพ.สต.บ้านโคน โทร. 055455058
101. รพ.สต.ท่ามะเฟือง โทร. 055484208
102. รพ.สต.บ้านหม้อ โทร. 055422242
103. รพ.สต.นาอิน โทร. 055402084
104. รพ.สต.พญาแมน โทร. 055455174
105. รพ.สต.บึงท่ายวน โทร. 055402085
106. รพ.สต.บ้านเกาะ(อ.พิชัย) โทร. 055820555
107. รพ.สต.คลองละมุง โทร. 055402082
108. รพ.สต.ไร่อ้อย โทร. 055402081
109. รพ.สต.ผาเลือด โทร. 055818329,08-6205-6248
110. รพ.สต.ย่านดู่ โทร. 08-9857-4570
111. รพ.สต.ร่วมจิต โทร. 055406016,08-1962-4828
112. รพ.สต.จริม โทร. 055818041,08-7198-1881
113. รพ.สต.ท่าช้าง โทร. 08-4234-4840
114. รพ.สต.น้ำหมัน โทร. 055819573,08-9859-5419
115. รพ.สต.น้ำรี โทร. 055436024,08-4381-7617
116. รพ.สต.นางพญา โทร. 08-5734-1896
117. รพ.สต.ห้วยต้า โทร. 08-7207-7035
118. รพ.สต.บ้านวังแดง โทร. 055451319
119. รพ.สต.ข่อยสูง โทร. 055815282
120. รพ.สต.วังแดง โทร. 055491536
121. รพ.สต.หลวงป่ายาง โทร. 055454172
122. รพ.สต.หาดสองแคว โทร. 055496126
123. รพ.สต.น้ำอ่าง โทร. 055454118
124. รพ.สต.น้ำหมีใหญ่ โทร. 08-7205-8011
125. รพ.สต.ผักขวง โทร. 055825041
126. รพ.สต.บ่อทอง(บ้านแพะ) โทร. 055824030
127. รพ.สต.ป่าคาย โทร. 055825222
128. รพ.สต.น้ำพี้ โทร. 055826043
129. รพ.สต.บ้านฝาย โทร. 08-1379-4770
130. รพ.สต.ท่าโพธิ์ โทร. 08-7847-1505
131. รพ.สต.เด่นเหล็ก โทร. 08-1962-4188
132. รพ.สต.ห้วยใคร้ โทร. 08-7211-9648
133. รพ.สต.น้ำใคร้ โทร. 08-4803-4292
134. รพ.สต.ห้วยแมง โทร. 08-8817-8947
135. รพ.สต.ห้วยมุ่น โทร. 08-4574-5795
136. รพ.สต.โป่งพาน โทร. 08-6203-2997
137. รพ.สต.น้ำไผ่ โทร. 08-9839-6679
138. รพ.สต.ห้วยเดื่อ โทร. 08-1041-7409
139. รพ.สต.ท่าแฝก โทร. 08-1727-3907
140. รพ.สต.ห้วยผึ้ง โทร. 08-9921-3594
141. รพ.สต.ม่วงเจ็ดต้น โทร. 055813116,08-6217-6610
142. รพ.สต.นาขุม โทร. 055812062
143. รพ.สต.สุมข้าม โทร. 09-7921-9131,09-3254-0347
144. รพ.สต.ห้วยไผ่ โทร. 09-3136-8744
145. รพ.สต.ห้วยน้อยกา โทร. 08-7194-3847
146. รพ.สต.บ้านเสี้ยว โทร. 055810567
147. รพ.สต.สองคอน โทร. 055489382
148. รพ.สต.ห้วยใส โทร. 08-9858-4277
149. เทศบาลตำบลด่านนาขาม โทร. 055447086
150. เทศบาลตำบลหาดกรวด โทร. 055445118
151. อบต.ฝายหลวง โทร. 0-5545-0478
152. อบต.บ้านดารา โทร. 0-5549-6339
153. อบต.นางพญา โทร. 08-9856-5208
154. อบต.ท่าแฝก โทร. 09-7923-6603
155. อบต.หาดสองแคว โทร. 0-5549-6098
156. อบต.ป่าคาย โทร. 0-5582-5241-2
157. อบต.น้ำไคร้ โทร. 0-5582-4251
158. อบต.น้ำไผ่ โทร. 08-5725-8911
159. อบต.ห้วยมุ่น โทร. 08-9856-4130
160. อบต.ฟากท่า โทร. 0-5548-9269
161. อบต.บ่อเบี้ย โทร. 0-5543-6766
162. กรมทหารม้าที่2 โทร. 055428119 ต่อ 76480
163. กองพันทหารปืนใหญ่ที่20 โทร. 055427592
164. กองพันทหารม้าที่7 โทร. 055428115
165. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่34สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โทร. 055322727
166. ด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศด่านอุตรดิตถ์ โทร. 055486393
167. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค9 โทร. 055312732
168. อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ โทร. 055436752
169. อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน โทร. 055436751
170. อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว โทร. 08-1886-9879
171. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ โทร. 055411051
172. สำนักงานการค้าภายในจังหวัด โทร. 055817743
173. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด โทร. 055442950
174. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ โทร. 055830785 ต่อ 11
175. สำนักงานเคหะชุมชนอุตรดิตถ์ โทร. 055431485 ต่อ 6
176. หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ์ โทร. 055414091
177. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 โทร. 055267235 ต่อ 6
178. วิทยาลัยการอาชีพพิชัย โทร. 055832043
179. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่316 โทร. 055481185
180. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่317 โทร. 055486177
181. สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ โทร. 055411038
182. สถานีตำรวจภูธรท่าปลา โทร. 055499106
183. สถานีตำรวจภูธรตรอน โทร. 055491025
184. สถานีตำรวจภูธรพิชัย โทร. 055832099,055832060
185. สถานีตำรวจภูธรน้ำปาด โทร. 055481078
186. สถานีตำรวจภูธรทองแสนขัน โทร. 055418051
187. สถานีตำรวจภูธรฟากท่า โทร. 055489066
188. สถานีตำรวจภูธรบ้านโคก โทร. 055486016
189. ศูนย์บริหารการทะเบียบภาค5สาขาจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403044,055403045
190. สนง.ชลประทานที่3(พิษณุโลก) โทร. 055333001 ต่อ 200
191. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่4 โทร. 0-5531-6004
192. โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โทร. 055411060,055416524
193. สำนักงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง โทร.
194. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 0897034913
195. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055-413501
196. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) โทร. 063-8788451
197. สำนักงานตำรวจสันติบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055417452
198. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055830757-8
199. ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.
200. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1(คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์) โทร. 0634469516
201. วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ โทร. 055479866
202. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ โทร. 055442930
203. ศูนย์เดินรถภาคเหนือ โทร. 055411445
204. อ.ส.ม.ท.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055414616
205. ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411930
206. สำนักงานบริการโทรคมนาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055413898
207. ธนาคารออมสินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403734,055403699
208. ธนาคารกรุงไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055444367
209. สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411172
210. สำนักงาน_ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411070 ต่อ 1
211. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411627
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๘๘๑,๒๘๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖