สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 410 หน่วยงาน
1. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411977 ต่อ 22378
2. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411235
3. หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด โทร. 055411977 ต่อ 21913
4. กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411660 22314
5. สำนักงานสัสดีอำเภอเมือง โทร. 055411039
6. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง โทร. 08-1707-4497
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง โทร. 055414170
8. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง โทร. 055414245
9. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอเมือง โทร. -
10. สำนักงานสัสดีอำเภอลับแล โทร. 055431031
11. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลับแล โทร. 08-7195-3200
12. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ โทร. 055450143
13. สำนักงานที่ดินอำเภอลับแล โทร. 055450066
14. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอลับแล โทร. 08-1874-2235
15. สำนักงานสัสดีอำเภอพิชัย โทร. 055421944
16. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัย โทร. 08-1475-2436
17. สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย โทร. 055421420
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิชัย โทร. 055421092
19. สำนักงานที่ดินสาขาพิชัย โทร. 055421429
20. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอพิชัย โทร. 08-1874-2264
21. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย โทร. 055421074,055421782 ต่อ 3
22. สำนักงานสัสดีอำเภอท่าปลา โทร. 055499342
23. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา โทร. 055499121
24. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าปลา โทร. 055499125
25. สำนักงานที่ดินอำเภอท่าปลา โทร. 055499033
26. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอท่าปลา โทร. 08-1874-2271
27. สำนักงานสัสดีอำเภอตรอน โทร. 055491115
28. สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน โทร. 055491010
29. สำนักงานขนส่งอำเภอตรอน โทร. 055491003
30. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตรอน โทร. 055491338
31. สำนักงานที่ดินสาขาตรอน โทร. 055491117
32. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอตรอน โทร. 08-1874-2182
33. สำนักงานสัสดีอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418117
34. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทองแสนขัน โทร. 08-1886-6025
35. สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418065
36. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418063
37. สำนักงานที่ดินอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418116
38. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอทองแสนขัน โทร. 08-1874-2175
39. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418067,055418022
40. สำนักงานสัสดีอำเภอน้ำปาด โทร. 055481443
41. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำปาด โทร. 08-8278-1900
42. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด โทร. 055481006
43. สำนักงานขนส่งอำเภอน้ำปาด โทร. 055436782
44. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำปาด โทร. 055481175
45. สำนักงานที่ดินสาขาน้ำปาด โทร. 055481181
46. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอน้ำปาด โทร. 08-1874-2207
47. สำนักงานสัสดีอำเภอบ้านโคก โทร. 055486432
48. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก โทร. 055486085
49. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโคก โทร. 055486115
50. สำนักงานที่ดินอำเภอบ้านโคก โทร. 055486123
51. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอบ้านโคก โทร. 08-9924-5360
52. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก โทร. 055486045
53. สำนักงานสัสดีอำเภอฟากท่า โทร. 055489234
54. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอฟากท่า โทร. 08-1785-6334
55. สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า โทร. 055489072
56. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฟากท่า โทร. 055489014
57. สำนักงานที่ดินอำเภอฟากท่า โทร. 055489400
58. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอฟากท่า โทร. 08-1874-2263
59. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฟากท่า โทร. 055489054,055489444
60. โรงพยาบาลพิชัย โทร. 055832064,055456300
61. โรงพยาบาลบ้านโคก โทร. 055486126 ต่อ 7
62. โรงพยาบาลฟากท่า โทร. 055481061
63. รพ.สต.ผาจุก โทร. 055409209
64. รพ.สต.พระฝาง โทร. 08-8278-7464
65. รพ.สต.บ้านด่าน โทร. 055446167
66. รพ.สต.หาดงิ้ว โทร. 055446081
67. รพ.สต.น้ำริด โทร. 055447199
68. รพ.สต.ชายเขา โทร. 055447439
69. รพ.สต.คุ้งตะเภา โทร. 055429118
70. รพ.สต.บ้านด่านนาขาม โทร. 055447235
71. รพ.สต.ห้วยฮ้า โทร. 08-6216-8669
72. รพ.สต.งิ้วงาม โทร. 055449223
73. รพ.สต.วังสีสูบ โทร. 055448360
74. รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา) โทร. 055440179
75. รพ.สต.หาดกรวด โทร. 055445189
76. รพ.สต.บ้านท่า โทร. 055445377
77. รพ.สต.ป่าเซ่า โทร. 055442596
78. รพ.สต.แสนตอ โทร. 055446435
79. รพ.สต.ถ้ำฉลอง โทร. 055826541
80. รพ.สต.วังดิน โทร. 055819087
81. รพ.สต.ขุนฝาง โทร. 055479019
82. รพ.สต.ชัยจุมพล โทร. 055815073
83. รพ.สต.ดงสระแก้ว โทร. 09-0930-6060
84. รพ.สต.ด่านแม่คำมัน โทร. 055816064
85. รพ.สต.ลับแล โทร. 055450369
86. รพ.สต.บ้านคุ้ม โทร. 055450619
87. รพ.สต.นานกกก โทร. 055817195
88. รพ.สต.ผามูบ โทร. 055457410
89. รพ.สต.ไผ่ล้อม โทร. 055453060
90. รพ.สต.ฝายหลวง โทร. 055450389
91. รพ.สต.แม่พูล โทร. 055457332
92. รพ.สต.ท่าสัก โทร. 055496000
93. รพ.สต.บ้านดารา โทร. 055496006
94. รพ.สต.นายาง โทร. 055822385
95. รพ.สต.คอรุม โทร. 055831021
96. รพ.สต.บ้านโคน โทร. 055455058
97. รพ.สต.ท่ามะเฟือง โทร. 055484208
98. รพ.สต.บ้านหม้อ โทร. 055422242
99. รพ.สต.นาอิน โทร. 055402084
100. รพ.สต.พญาแมน โทร. 055455174
101. รพ.สต.บึงท่ายวน โทร. 055402085
102. รพ.สต.บ้านเกาะ(อ.พิชัย) โทร. 055820555
103. รพ.สต.คลองละมุง โทร. 055402082
104. รพ.สต.ไร่อ้อย โทร. 055402081
105. รพ.สต.ผาเลือด โทร. 055818329,08-6205-6248
106. รพ.สต.ย่านดู่ โทร. 08-9857-4570
107. รพ.สต.ร่วมจิต โทร. 055406016,08-1962-4828
108. รพ.สต.จริม โทร. 055818041,08-7198-1881
109. รพ.สต.ท่าช้าง โทร. 08-4234-4840
110. รพ.สต.น้ำหมัน โทร. 055819573,08-9859-5419
111. รพ.สต.น้ำรี โทร. 055436024,08-4381-7617
112. รพ.สต.นางพญา โทร. 08-5734-1896
113. รพ.สต.ห้วยต้า โทร. 08-7207-7035
114. รพ.สต.บ้านวังแดง โทร. 055451319
115. รพ.สต.ข่อยสูง โทร. 055815282
116. รพ.สต.วังแดง โทร. 055491536
117. รพ.สต.หลวงป่ายาง โทร. 055454172
118. รพ.สต.หาดสองแคว โทร. 055496126
119. รพ.สต.น้ำอ่าง โทร. 055454118
120. รพ.สต.น้ำหมีใหญ่ โทร. 08-7205-8011
121. รพ.สต.ผักขวง โทร. 055825041
122. รพ.สต.บ่อทอง(บ้านแพะ) โทร. 055824030
123. รพ.สต.ป่าคาย โทร. 055825222
124. รพ.สต.น้ำพี้ โทร. 055826043
125. รพ.สต.บ้านฝาย โทร. 08-1379-4770
126. รพ.สต.ท่าโพธิ์ โทร. 08-7847-1505
127. รพ.สต.เด่นเหล็ก โทร. 08-1962-4188
128. รพ.สต.ห้วยใคร้ โทร. 08-7211-9648
129. รพ.สต.น้ำใคร้ โทร. 08-4803-4292
130. รพ.สต.ห้วยแมง โทร. 08-8817-8947
131. รพ.สต.ห้วยมุ่น โทร. 08-4574-5795
132. รพ.สต.โป่งพาน โทร. 08-6203-2997
133. รพ.สต.น้ำไผ่ โทร. 08-9839-6679
134. รพ.สต.ห้วยเดื่อ โทร. 08-1041-7409
135. รพ.สต.ท่าแฝก โทร. 08-1727-3907
136. รพ.สต.ห้วยผึ้ง โทร. 08-9921-3594
137. รพ.สต.ม่วงเจ็ดต้น โทร. 055813116,08-6217-6610
138. รพ.สต.นาขุม โทร. 055812062
139. รพ.สต.สุมข้าม โทร. 09-7921-9131,09-3254-0347
140. รพ.สต.ห้วยไผ่ โทร. 09-3136-8744
141. รพ.สต.ห้วยน้อยกา โทร. 08-7194-3847
142. รพ.สต.บ้านเสี้ยว โทร. 055810567
143. รพ.สต.สองคอน โทร. 055489382
144. รพ.สต.ห้วยใส โทร. 08-9858-4277
145. เทศบาลตำบลด่านนาขาม โทร. 055447086
146. เทศบาลตำบลหาดกรวด โทร. 055445118
147. อบต.ฝายหลวง โทร. 0-5545-0478
148. อบต.บ้านดารา โทร. 0-5549-6339
149. อบต.นางพญา โทร. 08-9856-5208
150. อบต.ท่าแฝก โทร. 09-7923-6603
151. อบต.หาดสองแคว โทร. 0-5549-6098
152. อบต.น้ำไคร้ โทร. 0-5582-4251
153. อบต.ฟากท่า โทร. 0-5548-9269
154. อบต.บ่อเบี้ย โทร. 0-5543-6766
155. กรมทหารม้าที่2 โทร. 055428119 ต่อ 76480
156. กองพันทหารปืนใหญ่ที่20 โทร. 055427592
157. กองพันทหารม้าที่7 โทร. 055428115
158. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่34สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โทร. 055322727
159. สำนักงานทางหลวงชนบทที่9(อุตรดิตถ์) โทร. 055428239
160. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค9 โทร. 055312732
161. อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ โทร. 055436752
162. อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน โทร. 055436751
163. อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว โทร. 08-1886-9879
164. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ โทร. 055411051
165. สำนักงานการค้าภายในจังหวัด โทร. 055817743
166. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด โทร. 055442950
167. สำนักงานเคหะชุมชนอุตรดิตถ์ โทร. 055431485 ต่อ 6
168. หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ์ โทร. 055414091
169. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 โทร. 055267235 ต่อ 6
170. วิทยาลัยการอาชีพพิชัย โทร. 055832043
171. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่316 โทร. 055481185
172. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่317 โทร. 055486177
173. สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ โทร. 055411038
174. สถานีตำรวจภูธรท่าปลา โทร. 055499106
175. สถานีตำรวจภูธรตรอน โทร. 055491025
176. สถานีตำรวจภูธรพิชัย โทร. 055832099,055832060
177. สถานีตำรวจภูธรน้ำปาด โทร. 055481078
178. สถานีตำรวจภูธรทองแสนขัน โทร. 055418051
179. สถานีตำรวจภูธรฟากท่า โทร. 055489066
180. สถานีตำรวจภูธรบ้านโคก โทร. 055486016
181. สนง.ชลประทานที่3(พิษณุโลก) โทร. 055333001 ต่อ 200
182. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่4 โทร. 0-5531-6004
183. โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โทร. 055411060,055416524
184. สำนักงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง โทร.
185. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 0897034913
186. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055-413501
187. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) โทร. 063-8788451
188. สำนักงานตำรวจสันติบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055417452
189. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055830757-8
190. ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.
191. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1(คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์) โทร. 0634469516
192. วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ โทร. 055479866
193. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ โทร. 055442930
194. ศูนย์เดินรถภาคเหนือ โทร. 055411445
195. อ.ส.ม.ท.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055414616
196. ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411930
197. สำนักงานบริการโทรคมนาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055413898
198. ธนาคารออมสินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403734,055403699
199. ธนาคารกรุงไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055444367
200. สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411172
201. สำนักงาน_ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411070 ต่อ 1
202. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411627
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๔๕,๙๒๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖