สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 250 หน่วยงาน
1. สำนักงานสัสดีอำเภอเมือง โทร. 055411039
2. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง โทร. 08-1707-4497
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง โทร. 055414170
4. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง โทร. 055414245
5. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอเมือง โทร. -
6. สำนักงานสัสดีอำเภอลับแล โทร. 055431031
7. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลับแล โทร. 08-7195-3200
8. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ โทร. 055450143
9. สำนักงานที่ดินอำเภอลับแล โทร. 055450066
10. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอลับแล โทร. 08-1874-2235
11. สำนักงานสัสดีอำเภอพิชัย โทร. 055421944
12. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัย โทร. 08-1475-2436
13. สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย โทร. 055421420
14. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิชัย โทร. 055421092
15. สำนักงานที่ดินสาขาพิชัย โทร. 055421429
16. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอพิชัย โทร. 08-1874-2264
17. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย โทร. 055421074,055421782 ต่อ 3
18. สำนักงานสัสดีอำเภอท่าปลา โทร. 055499342
19. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา โทร. 055499121
20. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าปลา โทร. 055499125
21. สำนักงานที่ดินอำเภอท่าปลา โทร. 055499033
22. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอท่าปลา โทร. 08-1874-2271
23. สำนักงานสัสดีอำเภอตรอน โทร. 055491115
24. สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน โทร. 055491010
25. สำนักงานขนส่งอำเภอตรอน โทร. 055491003
26. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตรอน โทร. 055491338
27. สำนักงานที่ดินสาขาตรอน โทร. 055491117
28. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอตรอน โทร. 08-1874-2182
29. สำนักงานสัสดีอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418117
30. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทองแสนขัน โทร. 08-1886-6025
31. สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418065
32. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418063
33. สำนักงานที่ดินอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418116
34. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอทองแสนขัน โทร. 08-1874-2175
35. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418067,055418022
36. สำนักงานสัสดีอำเภอน้ำปาด โทร. 055481443
37. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำปาด โทร. 08-8278-1900
38. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด โทร. 055481006
39. สำนักงานขนส่งอำเภอน้ำปาด โทร. 055436782
40. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำปาด โทร. 055481175
41. สำนักงานที่ดินสาขาน้ำปาด โทร. 055481181
42. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอน้ำปาด โทร. 08-1874-2207
43. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด โทร. 055481043
44. สำนักงานสัสดีอำเภอบ้านโคก โทร. 055486432
45. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก โทร. 055486085
46. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโคก โทร. 055486115
47. สำนักงานที่ดินอำเภอบ้านโคก โทร. 055486123
48. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอบ้านโคก โทร. 08-9924-5360
49. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก โทร. 055486045
50. สำนักงานสัสดีอำเภอฟากท่า โทร. 055489234
51. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอฟากท่า โทร. 08-1785-6334
52. สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า โทร. 055489072
53. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฟากท่า โทร. 055489014
54. สำนักงานที่ดินอำเภอฟากท่า โทร. 055489400
55. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอฟากท่า โทร. 08-1874-2263
56. โรงพยาบาลลับแล โทร. 055431345
57. โรงพยาบาลพิชัย โทร. 055832064,055456300
58. โรงพยาบาลบ้านโคก โทร. 055486126 ต่อ 7
59. โรงพยาบาลฟากท่า โทร. 055481061
60. รพ.สต.ผาจุก โทร. 055409209
61. รพ.สต.พระฝาง โทร. 08-8278-7464
62. รพ.สต.บ้านด่าน โทร. 055446167
63. รพ.สต.หาดงิ้ว โทร. 055446081
64. รพ.สต.น้ำริด โทร. 055447199
65. รพ.สต.ชายเขา โทร. 055447439
66. รพ.สต.คุ้งตะเภา โทร. 055429118
67. รพ.สต.บ้านด่านนาขาม โทร. 055447235
68. รพ.สต.ห้วยฮ้า โทร. 08-6216-8669
69. รพ.สต.งิ้วงาม โทร. 055449223
70. รพ.สต.วังสีสูบ โทร. 055448360
71. รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา) โทร. 055440179
72. รพ.สต.หาดกรวด โทร. 055445189
73. รพ.สต.บ้านท่า โทร. 055445377
74. รพ.สต.ป่าเซ่า โทร. 055442596
75. รพ.สต.แสนตอ โทร. 055446435
76. รพ.สต.ถ้ำฉลอง โทร. 055826541
77. รพ.สต.วังดิน โทร. 055819087
78. รพ.สต.ขุนฝาง โทร. 055479019
79. รพ.สต.ชัยจุมพล โทร. 055815073
80. รพ.สต.ดงสระแก้ว โทร. 09-0930-6060
81. รพ.สต.ด่านแม่คำมัน โทร. 055816064
82. รพ.สต.ลับแล โทร. 055450369
83. รพ.สต.บ้านคุ้ม โทร. 055450619
84. รพ.สต.นานกกก โทร. 055817195
85. รพ.สต.ผามูบ โทร. 055457410
86. รพ.สต.ไผ่ล้อม โทร. 055453060
87. รพ.สต.ฝายหลวง โทร. 055450389
88. รพ.สต.แม่พูล โทร. 055457332
89. รพ.สต.ท่าสัก โทร. 055496000
90. รพ.สต.บ้านดารา โทร. 055496006
91. รพ.สต.นายาง โทร. 055822385
92. รพ.สต.คอรุม โทร. 055831021
93. รพ.สต.บ้านโคน โทร. 055455058
94. รพ.สต.ท่ามะเฟือง โทร. 055484208
95. รพ.สต.บ้านหม้อ โทร. 055422242
96. รพ.สต.นาอิน โทร. 055402084
97. รพ.สต.พญาแมน โทร. 055455174
98. รพ.สต.บึงท่ายวน โทร. 055402085
99. รพ.สต.บ้านเกาะ(อ.พิชัย) โทร. 055820555
100. รพ.สต.คลองละมุง โทร. 055402082
101. รพ.สต.ไร่อ้อย โทร. 055402081
102. รพ.สต.ผาเลือด โทร. 055818329,08-6205-6248
103. รพ.สต.ย่านดู่ โทร. 08-9857-4570
104. รพ.สต.ร่วมจิต โทร. 055406016,08-1962-4828
105. รพ.สต.จริม โทร. 055818041,08-7198-1881
106. รพ.สต.ท่าช้าง โทร. 08-4234-4840
107. รพ.สต.น้ำหมัน โทร. 055819573,08-9859-5419
108. รพ.สต.น้ำรี โทร. 055436024,08-4381-7617
109. รพ.สต.นางพญา โทร. 08-5734-1896
110. รพ.สต.ห้วยต้า โทร. 08-7207-7035
111. รพ.สต.บ้านวังแดง โทร. 055451319
112. รพ.สต.ข่อยสูง โทร. 055815282
113. รพ.สต.วังแดง โทร. 055491536
114. รพ.สต.หลวงป่ายาง โทร. 055454172
115. รพ.สต.หาดสองแคว โทร. 055496126
116. รพ.สต.น้ำอ่าง โทร. 055454118
117. รพ.สต.น้ำหมีใหญ่ โทร. 08-7205-8011
118. รพ.สต.ผักขวง โทร. 055825041
119. รพ.สต.บ่อทอง(บ้านแพะ) โทร. 055824030
120. รพ.สต.ป่าคาย โทร. 055825222
121. รพ.สต.น้ำพี้ โทร. 055826043
122. รพ.สต.บ้านฝาย โทร. 08-1379-4770
123. รพ.สต.ท่าโพธิ์ โทร. 08-7847-1505
124. รพ.สต.เด่นเหล็ก โทร. 08-1962-4188
125. รพ.สต.ห้วยใคร้ โทร. 08-7211-9648
126. รพ.สต.น้ำใคร้ โทร. 08-4803-4292
127. รพ.สต.ห้วยแมง โทร. 08-8817-8947
128. รพ.สต.ห้วยมุ่น โทร. 08-4574-5795
129. รพ.สต.โป่งพาน โทร. 08-6203-2997
130. รพ.สต.น้ำไผ่ โทร. 08-9839-6679
131. รพ.สต.ห้วยเดื่อ โทร. 08-1041-7409
132. รพ.สต.ท่าแฝก โทร. 08-1727-3907
133. รพ.สต.ห้วยผึ้ง โทร. 08-9921-3594
134. รพ.สต.ม่วงเจ็ดต้น โทร. 055813116,08-6217-6610
135. รพ.สต.นาขุม โทร. 055812062
136. รพ.สต.สุมข้าม โทร. 09-7921-9131,09-3254-0347
137. รพ.สต.ห้วยไผ่ โทร. 09-3136-8744
138. รพ.สต.ห้วยน้อยกา โทร. 08-7194-3847
139. รพ.สต.บ้านเสี้ยว โทร. 055810567
140. รพ.สต.สองคอน โทร. 055489382
141. รพ.สต.ห้วยใส โทร. 08-9858-4277
142. เทศบาลตำบลหาดกรวด โทร. 055445118
143. อบต.หาดสองแคว โทร. 0-5549-6098
144. อบต.ป่าคาย โทร. 0-5582-5241-2
145. อบต.ฟากท่า โทร. 0-5548-9269
146. อบต.บ่อเบี้ย โทร. 0-5543-6766
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๑๒,๙๕๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖