สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 150 หน่วยงาน
1. สำนักงานสัสดีอำเภอเมือง โทร. 055411039
2. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง โทร. 08-1707-4497
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง โทร. 055414170
4. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง โทร. 055414245
5. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอเมือง โทร. -
6. สำนักงานสัสดีอำเภอลับแล โทร. 055431031
7. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลับแล โทร. 08-7195-3200
8. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ โทร. 055450143
9. สำนักงานที่ดินอำเภอลับแล โทร. 055450066
10. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอลับแล โทร. 08-1874-2235
11. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล โทร. 055431330,055450281
12. สำนักงานสัสดีอำเภอพิชัย โทร. 055421944
13. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัย โทร. 08-1475-2436
14. สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย โทร. 055421420
15. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิชัย โทร. 055421092
16. สำนักงานที่ดินสาขาพิชัย โทร. 055421429
17. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอพิชัย โทร. 08-1874-2264
18. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย โทร. 055421074,055421782 ต่อ 3
19. สำนักงานสัสดีอำเภอท่าปลา โทร. 055499342
20. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา โทร. 055499121
21. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าปลา โทร. 055499125
22. สำนักงานที่ดินอำเภอท่าปลา โทร. 055499033
23. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอท่าปลา โทร. 08-1874-2271
24. สำนักงานสัสดีอำเภอตรอน โทร. 055491115
25. สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน โทร. 055491010
26. สำนักงานขนส่งอำเภอตรอน โทร. 055491003
27. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตรอน โทร. 055491338
28. สำนักงานที่ดินสาขาตรอน โทร. 055491117
29. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอตรอน โทร. 08-1874-2182
30. สำนักงานสัสดีอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418117
31. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทองแสนขัน โทร. 08-1886-6025
32. สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418065
33. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418063
34. สำนักงานที่ดินอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418116
35. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอทองแสนขัน โทร. 08-1874-2175
36. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418067,055418022
37. สำนักงานสัสดีอำเภอน้ำปาด โทร. 055481443
38. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำปาด โทร. 08-8278-1900
39. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด โทร. 055481006
40. สำนักงานขนส่งอำเภอน้ำปาด โทร. 055436782
41. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำปาด โทร. 055481175
42. สำนักงานที่ดินสาขาน้ำปาด โทร. 055481181
43. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอน้ำปาด โทร. 08-1874-2207
44. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด โทร. 055481043
45. สำนักงานสัสดีอำเภอบ้านโคก โทร. 055486432
46. สำนักงานประมงอำเภอบ้านโคก โทร. 08-2806-1153
47. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก โทร. 055486085
48. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโคก โทร. 055486115
49. สำนักงานที่ดินอำเภอบ้านโคก โทร. 055486123
50. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอบ้านโคก โทร. 08-9924-5360
51. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก โทร. 055486045
52. สำนักงานสัสดีอำเภอฟากท่า โทร. 055489234
53. สำนักงานประมงอำเภอฟากท่า โทร. 08-2806-1153
54. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอฟากท่า โทร. 08-1785-6334
55. สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า โทร. 055489072
56. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฟากท่า โทร. 055489014
57. สำนักงานที่ดินอำเภอฟากท่า โทร. 055489400
58. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอฟากท่า โทร. 08-1874-2263
59. โรงพยาบาลลับแล โทร. 055431345
60. โรงพยาบาลพิชัย โทร. 055832064,055456300
61. โรงพยาบาลบ้านโคก โทร. 055486126 ต่อ 7
62. โรงพยาบาลฟากท่า โทร. 055481061
63. รพ.สต.ผาจุก โทร. 055409209
64. รพ.สต.พระฝาง โทร. 08-8278-7464
65. รพ.สต.บ้านด่าน โทร. 055446167
66. รพ.สต.หาดงิ้ว โทร. 055446081
67. รพ.สต.น้ำริด โทร. 055447199
68. รพ.สต.ชายเขา โทร. 055447439
69. รพ.สต.คุ้งตะเภา โทร. 055429118
70. รพ.สต.บ้านด่านนาขาม โทร. 055447235
71. รพ.สต.ห้วยฮ้า โทร. 08-6216-8669
72. รพ.สต.งิ้วงาม โทร. 055449223
73. รพ.สต.วังสีสูบ โทร. 055448360
74. รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา) โทร. 055440179
75. รพ.สต.หาดกรวด โทร. 055445189
76. รพ.สต.บ้านท่า โทร. 055445377
77. รพ.สต.ป่าเซ่า โทร. 055442596
78. รพ.สต.แสนตอ โทร. 055446435
79. รพ.สต.ถ้ำฉลอง โทร. 055826541
80. รพ.สต.วังดิน โทร. 055819087
81. รพ.สต.ขุนฝาง โทร. 055479019
82. รพ.สต.ชัยจุมพล โทร. 055815073
83. รพ.สต.ดงสระแก้ว โทร. 09-0930-6060
84. รพ.สต.ด่านแม่คำมัน โทร. 055816064
85. รพ.สต.ลับแล โทร. 055450369
86. รพ.สต.บ้านคุ้ม โทร. 055450619
87. รพ.สต.นานกกก โทร. 055817195
88. รพ.สต.ผามูบ โทร. 055457410
89. รพ.สต.ไผ่ล้อม โทร. 055453060
90. รพ.สต.ฝายหลวง โทร. 055450389
91. รพ.สต.แม่พูล โทร. 055457332
92. รพ.สต.ท่าสัก โทร. 055496000
93. รพ.สต.บ้านดารา โทร. 055496006
94. รพ.สต.นายาง โทร. 055822385
95. รพ.สต.คอรุม โทร. 055831021
96. รพ.สต.บ้านโคน โทร. 055455058
97. รพ.สต.ท่ามะเฟือง โทร. 055484208
98. รพ.สต.บ้านหม้อ โทร. 055422242
99. รพ.สต.นาอิน โทร. 055402084
100. รพ.สต.พญาแมน โทร. 055455174
101. รพ.สต.บึงท่ายวน โทร. 055402085
102. รพ.สต.บ้านเกาะ(อ.พิชัย) โทร. 055820555
103. รพ.สต.คลองละมุง โทร. 055402082
104. รพ.สต.ไร่อ้อย โทร. 055402081
105. รพ.สต.ผาเลือด โทร. 055818329,08-6205-6248
106. รพ.สต.ย่านดู่ โทร. 08-9857-4570
107. รพ.สต.ร่วมจิต โทร. 055406016,08-1962-4828
108. รพ.สต.จริม โทร. 055818041,08-7198-1881
109. รพ.สต.ท่าช้าง โทร. 08-4234-4840
110. รพ.สต.น้ำหมัน โทร. 055819573,08-9859-5419
111. รพ.สต.น้ำรี โทร. 055436024,08-4381-7617
112. รพ.สต.นางพญา โทร. 08-5734-1896
113. รพ.สต.ห้วยต้า โทร. 08-7207-7035
114. รพ.สต.บ้านวังแดง โทร. 055451319
115. รพ.สต.ข่อยสูง โทร. 055815282
116. รพ.สต.วังแดง โทร. 055491536
117. รพ.สต.หลวงป่ายาง โทร. 055454172
118. รพ.สต.หาดสองแคว โทร. 055496126
119. รพ.สต.น้ำอ่าง โทร. 055454118
120. รพ.สต.น้ำหมีใหญ่ โทร. 08-7205-8011
121. รพ.สต.ผักขวง โทร. 055825041
122. รพ.สต.บ่อทอง(บ้านแพะ) โทร. 055824030
123. รพ.สต.ป่าคาย โทร. 055825222
124. รพ.สต.น้ำพี้ โทร. 055826043
125. รพ.สต.บ้านฝาย โทร. 08-1379-4770
126. รพ.สต.ท่าโพธิ์ โทร. 08-7847-1505
127. รพ.สต.เด่นเหล็ก โทร. 08-1962-4188
128. รพ.สต.ห้วยใคร้ โทร. 08-7211-9648
129. รพ.สต.น้ำใคร้ โทร. 08-4803-4292
130. รพ.สต.ห้วยแมง โทร. 08-8817-8947
131. รพ.สต.ห้วยมุ่น โทร. 08-4574-5795
132. รพ.สต.โป่งพาน โทร. 08-6203-2997
133. รพ.สต.น้ำไผ่ โทร. 08-9839-6679
134. รพ.สต.ห้วยเดื่อ โทร. 08-1041-7409
135. รพ.สต.ท่าแฝก โทร. 08-1727-3907
136. รพ.สต.ห้วยผึ้ง โทร. 08-9921-3594
137. รพ.สต.ม่วงเจ็ดต้น โทร. 055813116,08-6217-6610
138. รพ.สต.นาขุม โทร. 055812062
139. รพ.สต.สุมข้าม โทร. 09-7921-9131,09-3254-0347
140. รพ.สต.ห้วยไผ่ โทร. 09-3136-8744
141. รพ.สต.ห้วยน้อยกา โทร. 08-7194-3847
142. รพ.สต.บ้านเสี้ยว โทร. 055810567
143. รพ.สต.สองคอน โทร. 055489382
144. รพ.สต.ห้วยใส โทร. 08-9858-4277
145. เทศบาลตำบลหาดกรวด โทร. 055445118
146. เทศบาลตำบลบ้านแก่ง โทร. 055825703
147. อบต.หาดสองแคว โทร. 0-5549-6098
148. อบต.ป่าคาย โทร. 0-5582-5241-2
149. อบต.ฟากท่า โทร. 0-5548-9269
150. อบต.บ่อเบี้ย โทร. 0-5543-6766
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๕๙,๙๐๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖