สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 215 หน่วยงาน
1. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411977 ต่อ 22378
2. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411235
3. หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด โทร. 055411977 ต่อ 21913
4. กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411660 22314
5. สำนักงานสัสดีอำเภอเมือง โทร. 055411039
6. สำนักงานประมงอำเภอเมือง โทร. 08-9707-7792
7. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง โทร. 08-1707-4497
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง โทร. 055414170
9. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง โทร. 055414245
10. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอเมือง โทร. -
11. สำนักงานสัสดีอำเภอลับแล โทร. 055431031
12. สำนักงานประมงอำเภอลับแล โทร. 08-6918-0689
13. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลับแล โทร. 08-7195-3200
14. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ โทร. 055450143
15. สำนักงานที่ดินอำเภอลับแล โทร. 055450066
16. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอลับแล โทร. 08-1874-2235
17. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล โทร. 055431330,055450281
18. สำนักงานสัสดีอำเภอพิชัย โทร. 055421944
19. สำนักงานประมงอำเภอพิชัย โทร. 08-1746-9230
20. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัย โทร. 08-1475-2436
21. สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล โทร. 055431040
22. สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย โทร. 055421420
23. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิชัย โทร. 055421092
24. สำนักงานที่ดินสาขาพิชัย โทร. 055421429
25. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอพิชัย โทร. 08-1874-2264
26. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย โทร. 055421074,055421782 ต่อ 3
27. สำนักงานสัสดีอำเภอท่าปลา โทร. 055499342
28. สำนักงานประมงอำเภอท่าปลา โทร. 09-1387-4704
29. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา โทร. 055499121
30. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าปลา โทร. 055499125
31. สำนักงานที่ดินอำเภอท่าปลา โทร. 055499033
32. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอท่าปลา โทร. 08-1874-2271
33. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าปลา โทร. 055499101,055499514
34. สำนักงานสัสดีอำเภอตรอน โทร. 055491115
35. สำนักงานประมงอำเภอตรอน โทร. 08-6937-6248
36. สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน โทร. 055491010
37. สำนักงานขนส่งอำเภอตรอน โทร. 055491003
38. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตรอน โทร. 055491338
39. สำนักงานที่ดินสาขาตรอน โทร. 055491117
40. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอตรอน โทร. 08-1874-2182
41. สำนักงานสัสดีอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418117
42. สำนักงานประมงอำเภอทองแสนขัน โทร. 08-6937-6248
43. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทองแสนขัน โทร. 08-1886-6025
44. สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418065
45. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418063
46. สำนักงานที่ดินอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418116
47. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอทองแสนขัน โทร. 08-1874-2175
48. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418067,055418022
49. สำนักงานสัสดีอำเภอน้ำปาด โทร. 055481443
50. สำนักงานประมงอำเภอน้ำปาด โทร. 08-9641-6451
51. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำปาด โทร. 08-8278-1900
52. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด โทร. 055481006
53. สำนักงานขนส่งอำเภอน้ำปาด โทร. 055436782
54. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำปาด โทร. 055481175
55. สำนักงานที่ดินสาขาน้ำปาด โทร. 055481181
56. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอน้ำปาด โทร. 08-1874-2207
57. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด โทร. 055481043
58. สำนักงานสัสดีอำเภอบ้านโคก โทร. 055486432
59. สำนักงานประมงอำเภอบ้านโคก โทร. 08-2806-1153
60. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก โทร. 055486085
61. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโคก โทร. 055486115
62. สำนักงานที่ดินอำเภอบ้านโคก โทร. 055486123
63. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอบ้านโคก โทร. 08-9924-5360
64. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก โทร. 055486045
65. สำนักงานสัสดีอำเภอฟากท่า โทร. 055489234
66. สำนักงานประมงอำเภอฟากท่า โทร. 08-2806-1153
67. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอฟากท่า โทร. 08-1785-6334
68. สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า โทร. 055489072
69. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฟากท่า โทร. 055489014
70. สำนักงานที่ดินอำเภอฟากท่า โทร. 055489400
71. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอฟากท่า โทร. 08-1874-2263
72. โรงพยาบาลลับแล โทร. 055431345
73. โรงพยาบาลพิชัย โทร. 055832064,055456300
74. โรงพยาบาลบ้านโคก โทร. 055486126 ต่อ 7
75. โรงพยาบาลฟากท่า โทร. 055481061
76. รพ.สต.ผาจุก โทร. 055409209
77. รพ.สต.พระฝาง โทร. 08-8278-7464
78. รพ.สต.บ้านด่าน โทร. 055446167
79. รพ.สต.หาดงิ้ว โทร. 055446081
80. รพ.สต.น้ำริด โทร. 055447199
81. รพ.สต.ชายเขา โทร. 055447439
82. รพ.สต.คุ้งตะเภา โทร. 055429118
83. รพ.สต.วังกะพี้ โทร. 055494212 ต่อ 3
84. รพ.สต.บ้านด่านนาขาม โทร. 055447235
85. รพ.สต.ห้วยฮ้า โทร. 08-6216-8669
86. รพ.สต.งิ้วงาม โทร. 055449223
87. รพ.สต.วังสีสูบ โทร. 055448360
88. รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา) โทร. 055440179
89. รพ.สต.หาดกรวด โทร. 055445189
90. รพ.สต.บ้านท่า โทร. 055445377
91. รพ.สต.ป่าเซ่า โทร. 055442596
92. รพ.สต.แสนตอ โทร. 055446435
93. รพ.สต.ถ้ำฉลอง โทร. 055826541
94. รพ.สต.วังดิน โทร. 055819087
95. รพ.สต.ขุนฝาง โทร. 055479019
96. รพ.สต.ชัยจุมพล โทร. 055815073
97. รพ.สต.ดงสระแก้ว โทร. 09-0930-6060
98. รพ.สต.ด่านแม่คำมัน โทร. 055816064
99. รพ.สต.ลับแล โทร. 055450369
100. รพ.สต.บ้านคุ้ม โทร. 055450619
101. รพ.สต.นานกกก โทร. 055817195
102. รพ.สต.ผามูบ โทร. 055457410
103. รพ.สต.ไผ่ล้อม โทร. 055453060
104. รพ.สต.ฝายหลวง โทร. 055450389
105. รพ.สต.แม่พูล โทร. 055457332
106. รพ.สต.ท่าสัก โทร. 055496000
107. รพ.สต.บ้านดารา โทร. 055496006
108. รพ.สต.นายาง โทร. 055822385
109. รพ.สต.คอรุม โทร. 055831021
110. รพ.สต.บ้านโคน โทร. 055455058
111. รพ.สต.ท่ามะเฟือง โทร. 055484208
112. รพ.สต.บ้านหม้อ โทร. 055422242
113. รพ.สต.นาอิน โทร. 055402084
114. รพ.สต.พญาแมน โทร. 055455174
115. รพ.สต.บึงท่ายวน โทร. 055402085
116. รพ.สต.บ้านเกาะ(อ.พิชัย) โทร. 055820555
117. รพ.สต.คลองละมุง โทร. 055402082
118. รพ.สต.ไร่อ้อย โทร. 055402081
119. รพ.สต.ผาเลือด โทร. 055818329,08-6205-6248
120. รพ.สต.ย่านดู่ โทร. 08-9857-4570
121. รพ.สต.ร่วมจิต โทร. 055406016,08-1962-4828
122. รพ.สต.จริม โทร. 055818041,08-7198-1881
123. รพ.สต.ท่าช้าง โทร. 08-4234-4840
124. รพ.สต.น้ำหมัน โทร. 055819573,08-9859-5419
125. รพ.สต.น้ำรี โทร. 055436024,08-4381-7617
126. รพ.สต.นางพญา โทร. 08-5734-1896
127. รพ.สต.ห้วยต้า โทร. 08-7207-7035
128. รพ.สต.บ้านวังแดง โทร. 055451319
129. รพ.สต.ข่อยสูง โทร. 055815282
130. รพ.สต.วังแดง โทร. 055491536
131. รพ.สต.หลวงป่ายาง โทร. 055454172
132. รพ.สต.หาดสองแคว โทร. 055496126
133. รพ.สต.น้ำอ่าง โทร. 055454118
134. รพ.สต.น้ำหมีใหญ่ โทร. 08-7205-8011
135. รพ.สต.ผักขวง โทร. 055825041
136. รพ.สต.บ่อทอง(บ้านแพะ) โทร. 055824030
137. รพ.สต.ป่าคาย โทร. 055825222
138. รพ.สต.น้ำพี้ โทร. 055826043
139. รพ.สต.บ้านฝาย โทร. 08-1379-4770
140. รพ.สต.ท่าโพธิ์ โทร. 08-7847-1505
141. รพ.สต.เด่นเหล็ก โทร. 08-1962-4188
142. รพ.สต.ห้วยใคร้ โทร. 08-7211-9648
143. รพ.สต.น้ำใคร้ โทร. 08-4803-4292
144. รพ.สต.ห้วยแมง โทร. 08-8817-8947
145. รพ.สต.ห้วยมุ่น โทร. 08-4574-5795
146. รพ.สต.โป่งพาน โทร. 08-6203-2997
147. รพ.สต.น้ำไผ่ โทร. 08-9839-6679
148. รพ.สต.ห้วยเดื่อ โทร. 08-1041-7409
149. รพ.สต.ท่าแฝก โทร. 08-1727-3907
150. รพ.สต.ห้วยผึ้ง โทร. 08-9921-3594
151. รพ.สต.ม่วงเจ็ดต้น โทร. 055813116,08-6217-6610
152. รพ.สต.นาขุม โทร. 055812062
153. รพ.สต.สุมข้าม โทร. 09-7921-9131,09-3254-0347
154. รพ.สต.ห้วยไผ่ โทร. 09-3136-8744
155. รพ.สต.ห้วยน้อยกา โทร. 08-7194-3847
156. รพ.สต.บ้านเสี้ยว โทร. 055810567
157. รพ.สต.สองคอน โทร. 055489382
158. รพ.สต.ห้วยใส โทร. 08-9858-4277
159. เทศบาลตำบลหาดกรวด โทร. 055445118
160. อบต.หาดสองแคว โทร. 0-5549-6098
161. อบต.ป่าคาย โทร. 0-5582-5241-2
162. อบต.ฟากท่า โทร. 0-5548-9269
163. อบต.บ่อเบี้ย โทร. 0-5543-6766
164. กรมทหารม้าที่2 โทร. 055428119 ต่อ 76480
165. กองพันทหารปืนใหญ่ที่20 โทร. 055427592
166. กองพันทหารม้าที่7 โทร. 055428115
167. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่34สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โทร. 055322727
168. หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ โทร. 055414091
169. ด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศด่านอุตรดิตถ์ โทร. 055486393
170. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055442813
171. สำนักงานทางหลวงชนบทที่9(อุตรดิตถ์) โทร. 055428239
172. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค9 โทร. 055312732
173. อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ โทร. 055436752
174. อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน โทร. 055436751
175. อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว โทร. 08-1886-9879
176. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ โทร. 055411051
177. สำนักงานการค้าภายในจังหวัด โทร. 055817743
178. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด โทร. 055442950
179. สำนักงานเคหะชุมชนอุตรดิตถ์ โทร. 055431485 ต่อ 6
180. หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ์ โทร. 055414091
181. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 โทร. 055267235 ต่อ 6
182. วิทยาลัยการอาชีพพิชัย โทร. 055832043
183. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่316 โทร. 055481185
184. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่317 โทร. 055486177
185. สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ โทร. 055411038
186. สถานีตำรวจภูธรท่าปลา โทร. 055499106
187. สถานีตำรวจภูธรตรอน โทร. 055491025
188. สถานีตำรวจภูธรพิชัย โทร. 055832099,055832060
189. สถานีตำรวจภูธรน้ำปาด โทร. 055481078
190. สถานีตำรวจภูธรทองแสนขัน โทร. 055418051
191. สถานีตำรวจภูธรฟากท่า โทร. 055489066
192. สถานีตำรวจภูธรบ้านโคก โทร. 055486016
193. ศูนย์บริหารการทะเบียบภาค5สาขาจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403044,055403045
194. สนง.ชลประทานที่3(พิษณุโลก) โทร. 055333001 ต่อ 200
195. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่4 โทร. 0-5531-6004
196. โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โทร. 055411060,055416524
197. สำนักงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง โทร.
198. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 0897034913
199. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055-413501
200. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) โทร. 063-8788451
201. สำนักงานตำรวจสันติบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055417452
202. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055830757-8
203. ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.
204. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1(คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์) โทร. 0634469516
205. วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ โทร. 055479866
206. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ โทร. 055442930
207. ศูนย์เดินรถภาคเหนือ โทร. 055411445
208. อ.ส.ม.ท.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055414616
209. ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411930
210. สำนักงานบริการโทรคมนาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055413898
211. ธนาคารออมสินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403734,055403699
212. ธนาคารกรุงไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055444367
213. สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411172
214. สำนักงาน_ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411070 ต่อ 1
215. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411627
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๐๘,๘๙๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖