สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 154 หน่วยงาน
1. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411977 ต่อ 22378
2. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411235
3. หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด โทร. 055411977 ต่อ 21913
4. กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411660 22314
5. กรมทหารม้าที่2 โทร. 055428119 ต่อ 76480
6. กองพันทหารปืนใหญ่ที่20 โทร. 055427592
7. กองพันทหารม้าที่7 โทร. 055428115
8. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่34สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โทร. 055322727
9. หน่วยงานประสานงานชายแดนไทย-ลาวประจำพื้นที่1 โทร. 055429228
10. ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ โทร. 055491002
11. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055442813
12. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค9 โทร. 055312732
13. อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ โทร. 055436752
14. อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน โทร. 055436751
15. อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว โทร. 08-1886-9879
16. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ โทร. 055411051
17. สำนักงานการค้าภายในจังหวัด โทร. 055817743
18. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด โทร. 055442950
19. สำนักงานเคหะชุมชนอุตรดิตถ์ โทร. 055431485 ต่อ 6
20. หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ์ โทร. 055414091
21. วิทยาลัยการอาชีพพิชัย โทร. 055832043
22. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่316 โทร. 055481185
23. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่317 โทร. 055486177
24. สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ โทร. 055411038
25. สถานีตำรวจภูธรท่าปลา โทร. 055499106
26. สถานีตำรวจภูธรตรอน โทร. 055491025
27. สถานีตำรวจภูธรพิชัย โทร. 055832099,055832060
28. สถานีตำรวจภูธรน้ำปาด โทร. 055481078
29. สถานีตำรวจภูธรทองแสนขัน โทร. 055418051
30. สถานีตำรวจภูธรฟากท่า โทร. 055489066
31. สถานีตำรวจภูธรบ้านโคก โทร. 055486016
32. ศูนย์บริหารการทะเบียบภาค5สาขาจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403044,055403045
33. สนง.ชลประทานที่3(พิษณุโลก) โทร. 055333001 ต่อ 200
34. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่4 โทร. 0-5531-6004
35. โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โทร. 055411060,055416524
36. สำนักงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง โทร.
37. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 0897034913
38. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055-413501
39. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) โทร. 063-8788451
40. สำนักงานตำรวจสันติบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055417452
41. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055830757-8
42. ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.
43. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1(คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์) โทร. 0634469516
44. วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ โทร. 055479866
45. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ โทร. 055442930
46. มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ โทร. 055-442055
47. ศูนย์เดินรถภาคเหนือ โทร. 055411445
48. อ.ส.ม.ท.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055414616
49. ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411930
50. สำนักงานบริการโทรคมนาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055413898
51. ธนาคารออมสินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403734,055403699
52. ธนาคารกรุงไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055444367
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๙๔๖,๐๙๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖