สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 200 หน่วยงาน
1. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411977 ต่อ 22378
2. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411235
3. หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด โทร. 055411977 ต่อ 21913
4. กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411660 22314
5. สำนักงานสัสดีอำเภอเมือง โทร. 055411039
6. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง โทร. 08-1707-4497
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง โทร. 055414170
8. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง โทร. 055414245
9. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอเมือง โทร. -
10. สำนักงานสัสดีอำเภอลับแล โทร. 055431031
11. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลับแล โทร. 08-7195-3200
12. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ โทร. 055450143
13. สำนักงานที่ดินอำเภอลับแล โทร. 055450066
14. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอลับแล โทร. 08-1874-2235
15. สำนักงานสัสดีอำเภอพิชัย โทร. 055421944
16. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัย โทร. 08-1475-2436
17. สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล โทร. 055431040
18. สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย โทร. 055421420
19. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิชัย โทร. 055421092
20. สำนักงานที่ดินสาขาพิชัย โทร. 055421429
21. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอพิชัย โทร. 08-1874-2264
22. สำนักงานสัสดีอำเภอท่าปลา โทร. 055499342
23. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา โทร. 055499121
24. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าปลา โทร. 055499125
25. สำนักงานที่ดินอำเภอท่าปลา โทร. 055499033
26. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอท่าปลา โทร. 08-1874-2271
27. สำนักงานสัสดีอำเภอตรอน โทร. 055491115
28. สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน โทร. 055491010
29. สำนักงานขนส่งอำเภอตรอน โทร. 055491003
30. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตรอน โทร. 055491338
31. สำนักงานที่ดินสาขาตรอน โทร. 055491117
32. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอตรอน โทร. 08-1874-2182
33. สำนักงานสัสดีอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418117
34. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทองแสนขัน โทร. 08-1886-6025
35. สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418065
36. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418063
37. สำนักงานที่ดินอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418116
38. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอทองแสนขัน โทร. 08-1874-2175
39. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418067,055418022
40. สำนักงานสัสดีอำเภอน้ำปาด โทร. 055481443
41. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำปาด โทร. 08-8278-1900
42. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด โทร. 055481006
43. สำนักงานขนส่งอำเภอน้ำปาด โทร. 055436782
44. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำปาด โทร. 055481175
45. สำนักงานที่ดินสาขาน้ำปาด โทร. 055481181
46. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอน้ำปาด โทร. 08-1874-2207
47. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด โทร. 055481043
48. สำนักงานสัสดีอำเภอบ้านโคก โทร. 055486432
49. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก โทร. 055486085
50. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโคก โทร. 055486115
51. สำนักงานที่ดินอำเภอบ้านโคก โทร. 055486123
52. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอบ้านโคก โทร. 08-9924-5360
53. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก โทร. 055486045
54. สำนักงานสัสดีอำเภอฟากท่า โทร. 055489234
55. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอฟากท่า โทร. 08-1785-6334
56. สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า โทร. 055489072
57. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฟากท่า โทร. 055489014
58. สำนักงานที่ดินอำเภอฟากท่า โทร. 055489400
59. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอฟากท่า โทร. 08-1874-2263
60. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฟากท่า โทร. 055489054,055489444
61. โรงพยาบาลพิชัย โทร. 055832064,055456300
62. โรงพยาบาลบ้านโคก โทร. 055486126 ต่อ 7
63. โรงพยาบาลฟากท่า โทร. 055481061
64. รพ.สต.ผาจุก โทร. 055409209
65. รพ.สต.พระฝาง โทร. 08-8278-7464
66. รพ.สต.บ้านด่าน โทร. 055446167
67. รพ.สต.หาดงิ้ว โทร. 055446081
68. รพ.สต.บ้านเกาะ(อ.เมือง) โทร. 055443009
69. รพ.สต.น้ำริด โทร. 055447199
70. รพ.สต.ชายเขา โทร. 055447439
71. รพ.สต.คุ้งตะเภา โทร. 055429118
72. รพ.สต.บ้านด่านนาขาม โทร. 055447235
73. รพ.สต.ห้วยฮ้า โทร. 08-6216-8669
74. รพ.สต.งิ้วงาม โทร. 055449223
75. รพ.สต.วังสีสูบ โทร. 055448360
76. รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา) โทร. 055440179
77. รพ.สต.หาดกรวด โทร. 055445189
78. รพ.สต.บ้านท่า โทร. 055445377
79. รพ.สต.ป่าเซ่า โทร. 055442596
80. รพ.สต.แสนตอ โทร. 055446435
81. รพ.สต.ถ้ำฉลอง โทร. 055826541
82. รพ.สต.วังดิน โทร. 055819087
83. รพ.สต.ขุนฝาง โทร. 055479019
84. รพ.สต.ชัยจุมพล โทร. 055815073
85. รพ.สต.ดงสระแก้ว โทร. 09-0930-6060
86. รพ.สต.ด่านแม่คำมัน โทร. 055816064
87. รพ.สต.ลับแล โทร. 055450369
88. รพ.สต.บ้านคุ้ม โทร. 055450619
89. รพ.สต.นานกกก โทร. 055817195
90. รพ.สต.ผามูบ โทร. 055457410
91. รพ.สต.ไผ่ล้อม โทร. 055453060
92. รพ.สต.ฝายหลวง โทร. 055450389
93. รพ.สต.แม่พูล โทร. 055457332
94. รพ.สต.ท่าสัก โทร. 055496000
95. รพ.สต.บ้านดารา โทร. 055496006
96. รพ.สต.นายาง โทร. 055822385
97. รพ.สต.คอรุม โทร. 055831021
98. รพ.สต.บ้านโคน โทร. 055455058
99. รพ.สต.ท่ามะเฟือง โทร. 055484208
100. รพ.สต.บ้านหม้อ โทร. 055422242
101. รพ.สต.นาอิน โทร. 055402084
102. รพ.สต.พญาแมน โทร. 055455174
103. รพ.สต.บึงท่ายวน โทร. 055402085
104. รพ.สต.บ้านเกาะ(อ.พิชัย) โทร. 055820555
105. รพ.สต.คลองละมุง โทร. 055402082
106. รพ.สต.ไร่อ้อย โทร. 055402081
107. รพ.สต.ผาเลือด โทร. 055818329,08-6205-6248
108. รพ.สต.ย่านดู่ โทร. 08-9857-4570
109. รพ.สต.ร่วมจิต โทร. 055406016,08-1962-4828
110. รพ.สต.หาดล้า โทร. 055499500,08-1888-9794
111. รพ.สต.จริม โทร. 055818041,08-7198-1881
112. รพ.สต.ท่าช้าง โทร. 08-4234-4840
113. รพ.สต.น้ำหมัน โทร. 055819573,08-9859-5419
114. รพ.สต.น้ำรี โทร. 055436024,08-4381-7617
115. รพ.สต.นางพญา โทร. 08-5734-1896
116. รพ.สต.ห้วยต้า โทร. 08-7207-7035
117. รพ.สต.บ้านวังแดง โทร. 055451319
118. รพ.สต.ข่อยสูง โทร. 055815282
119. รพ.สต.วังแดง โทร. 055491536
120. รพ.สต.หลวงป่ายาง โทร. 055454172
121. รพ.สต.หาดสองแคว โทร. 055496126
122. รพ.สต.น้ำอ่าง โทร. 055454118
123. รพ.สต.น้ำหมีใหญ่ โทร. 08-7205-8011
124. รพ.สต.ผักขวง โทร. 055825041
125. รพ.สต.บ่อทอง(บ้านแพะ) โทร. 055824030
126. รพ.สต.ป่าคาย โทร. 055825222
127. รพ.สต.น้ำพี้ โทร. 055826043
128. รพ.สต.บ้านฝาย โทร. 08-1379-4770
129. รพ.สต.ท่าโพธิ์ โทร. 08-7847-1505
130. รพ.สต.เด่นเหล็ก โทร. 08-1962-4188
131. รพ.สต.ห้วยใคร้ โทร. 08-7211-9648
132. รพ.สต.น้ำใคร้ โทร. 08-4803-4292
133. รพ.สต.ห้วยแมง โทร. 08-8817-8947
134. รพ.สต.ห้วยมุ่น โทร. 08-4574-5795
135. รพ.สต.โป่งพาน โทร. 08-6203-2997
136. รพ.สต.น้ำไผ่ โทร. 08-9839-6679
137. รพ.สต.ห้วยเดื่อ โทร. 08-1041-7409
138. รพ.สต.ท่าแฝก โทร. 08-1727-3907
139. รพ.สต.ห้วยผึ้ง โทร. 08-9921-3594
140. รพ.สต.ม่วงเจ็ดต้น โทร. 055813116,08-6217-6610
141. รพ.สต.นาขุม โทร. 055812062
142. รพ.สต.สุมข้าม โทร. 09-7921-9131,09-3254-0347
143. รพ.สต.ห้วยไผ่ โทร. 09-3136-8744
144. รพ.สต.ห้วยน้อยกา โทร. 08-7194-3847
145. รพ.สต.บ้านเสี้ยว โทร. 055810567
146. รพ.สต.สองคอน โทร. 055489382
147. รพ.สต.ห้วยใส โทร. 08-9858-4277
148. เทศบาลตำบลหาดกรวด โทร. 055445118
149. อบต.นางพญา โทร. 08-9856-5208
150. อบต.หาดสองแคว โทร. 0-5549-6098
151. อบต.ป่าคาย โทร. 0-5582-5241-2
152. อบต.น้ำไคร้ โทร. 0-5582-4251
153. อบต.ฟากท่า โทร. 0-5548-9269
154. อบต.บ่อเบี้ย โทร. 0-5543-6766
155. กรมทหารม้าที่2 โทร. 055428119 ต่อ 76480
156. กองพันทหารปืนใหญ่ที่20 โทร. 055427592
157. กองพันทหารม้าที่7 โทร. 055428115
158. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่34สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โทร. 055322727
159. หน่วยงานประสานงานชายแดนไทย-ลาวประจำพื้นที่1 โทร. 055429228
160. หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ โทร. 055414091
161. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค9 โทร. 055312732
162. อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ โทร. 055436752
163. อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน โทร. 055436751
164. อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว โทร. 08-1886-9879
165. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ โทร. 055411051
166. สำนักงานการค้าภายในจังหวัด โทร. 055817743
167. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด โทร. 055442950
168. สำนักงานเคหะชุมชนอุตรดิตถ์ โทร. 055431485 ต่อ 6
169. หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ์ โทร. 055414091
170. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่316 โทร. 055481185
171. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่317 โทร. 055486177
172. สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ โทร. 055411038
173. สถานีตำรวจภูธรท่าปลา โทร. 055499106
174. สถานีตำรวจภูธรตรอน โทร. 055491025
175. สถานีตำรวจภูธรพิชัย โทร. 055832099,055832060
176. สถานีตำรวจภูธรน้ำปาด โทร. 055481078
177. สถานีตำรวจภูธรทองแสนขัน โทร. 055418051
178. สถานีตำรวจภูธรฟากท่า โทร. 055489066
179. สถานีตำรวจภูธรบ้านโคก โทร. 055486016
180. ศูนย์บริหารการทะเบียบภาค5สาขาจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403044,055403045
181. สนง.ชลประทานที่3(พิษณุโลก) โทร. 055333001 ต่อ 200
182. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่4 โทร. 0-5531-6004
183. โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โทร. 055411060,055416524
184. สำนักงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง โทร.
185. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) โทร. 063-8788451
186. สำนักงานตำรวจสันติบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055417452
187. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055830757-8
188. ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.
189. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1(คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์) โทร. 0634469516
190. วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ โทร. 055479866
191. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ โทร. 055442930
192. มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ โทร. 055-442055
193. ศูนย์เดินรถภาคเหนือ โทร. 055411445
194. อ.ส.ม.ท.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055414616
195. ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411930
196. สำนักงานบริการโทรคมนาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055413898
197. ธนาคารออมสินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403734,055403699
198. ธนาคารกรุงไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055444367
199. สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411172
200. สำนักงาน_ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411070 ต่อ 1
201. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411627
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๔๖,๐๓๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖