สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 85 หน่วยงาน
1. กรมทหารม้าที่2 โทร. 055428119 ต่อ 76480
2. กองพันทหารปืนใหญ่ที่20 โทร. 055427592
3. กองพันทหารม้าที่7 โทร. 055428115
4. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่34สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โทร. 055322727
5. หน่วยงานประสานงานชายแดนไทย-ลาวประจำพื้นที่1 โทร. 055429228
6. หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ โทร. 055414091
7. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค9 โทร. 055312732
8. อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ โทร. 055436752
9. อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน โทร. 055436751
10. อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว โทร. 08-1886-9879
11. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ โทร. 055411051
12. สำนักงานการค้าภายในจังหวัด โทร. 055817743
13. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด โทร. 055442950
14. สำนักงานเคหะชุมชนอุตรดิตถ์ โทร. 055431485 ต่อ 6
15. หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ์ โทร. 055414091
16. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่316 โทร. 055481185
17. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่317 โทร. 055486177
18. สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ โทร. 055411038
19. สถานีตำรวจภูธรท่าปลา โทร. 055499106
20. สถานีตำรวจภูธรตรอน โทร. 055491025
21. สถานีตำรวจภูธรพิชัย โทร. 055832099,055832060
22. สถานีตำรวจภูธรน้ำปาด โทร. 055481078
23. สถานีตำรวจภูธรทองแสนขัน โทร. 055418051
24. สถานีตำรวจภูธรฟากท่า โทร. 055489066
25. สถานีตำรวจภูธรบ้านโคก โทร. 055486016
26. ศูนย์บริหารการทะเบียบภาค5สาขาจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403044,055403045
27. สนง.ชลประทานที่3(พิษณุโลก) โทร. 055333001 ต่อ 200
28. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่4 โทร. 0-5531-6004
29. โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โทร. 055411060,055416524
30. สำนักงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง โทร.
31. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) โทร. 063-8788451
32. สำนักงานตำรวจสันติบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055417452
33. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055830757-8
34. ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.
35. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1(คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์) โทร. 0634469516
36. วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ โทร. 055479866
37. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ โทร. 055442930
38. มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ โทร. 055-442055
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๑๕,๙๑๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖