สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 342 หน่วยงาน
1. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411977 ต่อ 22378
2. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411235
3. หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด โทร. 055411977 ต่อ 21913
4. กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411660 22314
5. สำนักงานสัสดีอำเภอเมือง โทร. 055411039
6. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง โทร. 08-1707-4497
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง โทร. 055414170
8. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง โทร. 055414245
9. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอเมือง โทร. -
10. สำนักงานสัสดีอำเภอลับแล โทร. 055431031
11. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลับแล โทร. 08-7195-3200
12. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ โทร. 055450143
13. สำนักงานที่ดินอำเภอลับแล โทร. 055450066
14. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอลับแล โทร. 08-1874-2235
15. สำนักงานสัสดีอำเภอพิชัย โทร. 055421944
16. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัย โทร. 08-1475-2436
17. สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล โทร. 055431040
18. สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย โทร. 055421420
19. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิชัย โทร. 055421092
20. สำนักงานที่ดินสาขาพิชัย โทร. 055421429
21. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอพิชัย โทร. 08-1874-2264
22. สำนักงานสัสดีอำเภอท่าปลา โทร. 055499342
23. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา โทร. 055499121
24. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าปลา โทร. 055499125
25. สำนักงานที่ดินอำเภอท่าปลา โทร. 055499033
26. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอท่าปลา โทร. 08-1874-2271
27. สำนักงานสัสดีอำเภอตรอน โทร. 055491115
28. สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน โทร. 055491010
29. สำนักงานขนส่งอำเภอตรอน โทร. 055491003
30. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตรอน โทร. 055491338
31. สำนักงานที่ดินสาขาตรอน โทร. 055491117
32. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอตรอน โทร. 08-1874-2182
33. สำนักงานสัสดีอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418117
34. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทองแสนขัน โทร. 08-1886-6025
35. สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418065
36. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418063
37. สำนักงานที่ดินอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418116
38. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอทองแสนขัน โทร. 08-1874-2175
39. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418067,055418022
40. สำนักงานสัสดีอำเภอน้ำปาด โทร. 055481443
41. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำปาด โทร. 08-8278-1900
42. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด โทร. 055481006
43. สำนักงานขนส่งอำเภอน้ำปาด โทร. 055436782
44. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำปาด โทร. 055481175
45. สำนักงานที่ดินสาขาน้ำปาด โทร. 055481181
46. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอน้ำปาด โทร. 08-1874-2207
47. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด โทร. 055481043
48. สำนักงานสัสดีอำเภอบ้านโคก โทร. 055486432
49. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก โทร. 055486085
50. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโคก โทร. 055486115
51. สำนักงานที่ดินอำเภอบ้านโคก โทร. 055486123
52. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอบ้านโคก โทร. 08-9924-5360
53. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก โทร. 055486045
54. สำนักงานสัสดีอำเภอฟากท่า โทร. 055489234
55. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอฟากท่า โทร. 08-1785-6334
56. สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า โทร. 055489072
57. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฟากท่า โทร. 055489014
58. สำนักงานที่ดินอำเภอฟากท่า โทร. 055489400
59. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอฟากท่า โทร. 08-1874-2263
60. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฟากท่า โทร. 055489054,055489444
61. โรงพยาบาลพิชัย โทร. 055832064,055456300
62. โรงพยาบาลบ้านโคก โทร. 055486126 ต่อ 7
63. โรงพยาบาลฟากท่า โทร. 055481061
64. รพ.สต.ผาจุก โทร. 055409209
65. รพ.สต.พระฝาง โทร. 08-8278-7464
66. รพ.สต.บ้านด่าน โทร. 055446167
67. รพ.สต.หาดงิ้ว โทร. 055446081
68. รพ.สต.บ้านเกาะ(อ.เมือง) โทร. 055443009
69. รพ.สต.น้ำริด โทร. 055447199
70. รพ.สต.ชายเขา โทร. 055447439
71. รพ.สต.คุ้งตะเภา โทร. 055429118
72. รพ.สต.วังกะพี้ โทร. 055494212 ต่อ 3
73. รพ.สต.บ้านด่านนาขาม โทร. 055447235
74. รพ.สต.ห้วยฮ้า โทร. 08-6216-8669
75. รพ.สต.งิ้วงาม โทร. 055449223
76. รพ.สต.วังสีสูบ โทร. 055448360
77. รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา) โทร. 055440179
78. รพ.สต.หาดกรวด โทร. 055445189
79. รพ.สต.บ้านท่า โทร. 055445377
80. รพ.สต.ป่าเซ่า โทร. 055442596
81. รพ.สต.แสนตอ โทร. 055446435
82. รพ.สต.ถ้ำฉลอง โทร. 055826541
83. รพ.สต.วังดิน โทร. 055819087
84. รพ.สต.ขุนฝาง โทร. 055479019
85. รพ.สต.ชัยจุมพล โทร. 055815073
86. รพ.สต.ดงสระแก้ว โทร. 09-0930-6060
87. รพ.สต.ด่านแม่คำมัน โทร. 055816064
88. รพ.สต.ลับแล โทร. 055450369
89. รพ.สต.บ้านคุ้ม โทร. 055450619
90. รพ.สต.นานกกก โทร. 055817195
91. รพ.สต.ผามูบ โทร. 055457410
92. รพ.สต.ไผ่ล้อม โทร. 055453060
93. รพ.สต.ฝายหลวง โทร. 055450389
94. รพ.สต.แม่พูล โทร. 055457332
95. รพ.สต.ท่าสัก โทร. 055496000
96. รพ.สต.บ้านดารา โทร. 055496006
97. รพ.สต.นายาง โทร. 055822385
98. รพ.สต.คอรุม โทร. 055831021
99. รพ.สต.บ้านโคน โทร. 055455058
100. รพ.สต.ท่ามะเฟือง โทร. 055484208
101. รพ.สต.บ้านหม้อ โทร. 055422242
102. รพ.สต.นาอิน โทร. 055402084
103. รพ.สต.พญาแมน โทร. 055455174
104. รพ.สต.บึงท่ายวน โทร. 055402085
105. รพ.สต.บ้านเกาะ(อ.พิชัย) โทร. 055820555
106. รพ.สต.คลองละมุง โทร. 055402082
107. รพ.สต.ไร่อ้อย โทร. 055402081
108. รพ.สต.ผาเลือด โทร. 055818329,08-6205-6248
109. รพ.สต.ย่านดู่ โทร. 08-9857-4570
110. รพ.สต.ร่วมจิต โทร. 055406016,08-1962-4828
111. รพ.สต.หาดล้า โทร. 055499500,08-1888-9794
112. รพ.สต.จริม โทร. 055818041,08-7198-1881
113. รพ.สต.ท่าช้าง โทร. 08-4234-4840
114. รพ.สต.น้ำหมัน โทร. 055819573,08-9859-5419
115. รพ.สต.น้ำรี โทร. 055436024,08-4381-7617
116. รพ.สต.นางพญา โทร. 08-5734-1896
117. รพ.สต.ห้วยต้า โทร. 08-7207-7035
118. รพ.สต.บ้านวังแดง โทร. 055451319
119. รพ.สต.ข่อยสูง โทร. 055815282
120. รพ.สต.วังแดง โทร. 055491536
121. รพ.สต.หลวงป่ายาง โทร. 055454172
122. รพ.สต.หาดสองแคว โทร. 055496126
123. รพ.สต.น้ำอ่าง โทร. 055454118
124. รพ.สต.น้ำหมีใหญ่ โทร. 08-7205-8011
125. รพ.สต.ผักขวง โทร. 055825041
126. รพ.สต.บ่อทอง(บ้านแพะ) โทร. 055824030
127. รพ.สต.ป่าคาย โทร. 055825222
128. รพ.สต.น้ำพี้ โทร. 055826043
129. รพ.สต.บ้านฝาย โทร. 08-1379-4770
130. รพ.สต.ท่าโพธิ์ โทร. 08-7847-1505
131. รพ.สต.เด่นเหล็ก โทร. 08-1962-4188
132. รพ.สต.ห้วยใคร้ โทร. 08-7211-9648
133. รพ.สต.น้ำใคร้ โทร. 08-4803-4292
134. รพ.สต.ห้วยแมง โทร. 08-8817-8947
135. รพ.สต.ห้วยมุ่น โทร. 08-4574-5795
136. รพ.สต.โป่งพาน โทร. 08-6203-2997
137. รพ.สต.น้ำไผ่ โทร. 08-9839-6679
138. รพ.สต.ห้วยเดื่อ โทร. 08-1041-7409
139. รพ.สต.ท่าแฝก โทร. 08-1727-3907
140. รพ.สต.ห้วยผึ้ง โทร. 08-9921-3594
141. รพ.สต.ม่วงเจ็ดต้น โทร. 055813116,08-6217-6610
142. รพ.สต.นาขุม โทร. 055812062
143. รพ.สต.สุมข้าม โทร. 09-7921-9131,09-3254-0347
144. รพ.สต.ห้วยไผ่ โทร. 09-3136-8744
145. รพ.สต.ห้วยน้อยกา โทร. 08-7194-3847
146. รพ.สต.บ้านเสี้ยว โทร. 055810567
147. รพ.สต.สองคอน โทร. 055489382
148. รพ.สต.ห้วยใส โทร. 08-9858-4277
149. เทศบาลตำบลหาดกรวด โทร. 055445118
150. เทศบาลตำบลบ้านแก่ง โทร. 055825703
151. อบต.นางพญา โทร. 08-9856-5208
152. อบต.หาดสองแคว โทร. 0-5549-6098
153. อบต.ป่าคาย โทร. 0-5582-5241-2
154. อบต.น้ำไคร้ โทร. 0-5582-4251
155. อบต.ฟากท่า โทร. 0-5548-9269
156. อบต.บ่อเบี้ย โทร. 0-5543-6766
157. กรมทหารม้าที่2 โทร. 055428119 ต่อ 76480
158. กองพันทหารปืนใหญ่ที่20 โทร. 055427592
159. กองพันทหารม้าที่7 โทร. 055428115
160. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่34สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โทร. 055322727
161. หน่วยงานประสานงานชายแดนไทย-ลาวประจำพื้นที่1 โทร. 055429228
162. หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ โทร. 055414091
163. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค9 โทร. 055312732
164. อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ โทร. 055436752
165. อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน โทร. 055436751
166. อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว โทร. 08-1886-9879
167. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ โทร. 055411051
168. สำนักงานการค้าภายในจังหวัด โทร. 055817743
169. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด โทร. 055442950
170. สำนักงานเคหะชุมชนอุตรดิตถ์ โทร. 055431485 ต่อ 6
171. หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ์ โทร. 055414091
172. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่316 โทร. 055481185
173. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่317 โทร. 055486177
174. สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ โทร. 055411038
175. สถานีตำรวจภูธรท่าปลา โทร. 055499106
176. สถานีตำรวจภูธรตรอน โทร. 055491025
177. สถานีตำรวจภูธรพิชัย โทร. 055832099,055832060
178. สถานีตำรวจภูธรน้ำปาด โทร. 055481078
179. สถานีตำรวจภูธรทองแสนขัน โทร. 055418051
180. สถานีตำรวจภูธรฟากท่า โทร. 055489066
181. สถานีตำรวจภูธรบ้านโคก โทร. 055486016
182. ศูนย์บริหารการทะเบียบภาค5สาขาจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403044,055403045
183. สนง.ชลประทานที่3(พิษณุโลก) โทร. 055333001 ต่อ 200
184. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่4 โทร. 0-5531-6004
185. โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โทร. 055411060,055416524
186. สำนักงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง โทร.
187. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) โทร. 063-8788451
188. สำนักงานตำรวจสันติบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055417452
189. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055830757-8
190. ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.
191. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1(คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์) โทร. 0634469516
192. วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ โทร. 055479866
193. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ โทร. 055442930
194. มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ โทร. 055-442055
195. อ.ส.ม.ท.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055414616
196. ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411930
197. สำนักงานบริการโทรคมนาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055413898
198. ธนาคารออมสินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403734,055403699
199. ธนาคารกรุงไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055444367
200. ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055-479824
201. สำนักงาน_ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411070 ต่อ 1
202. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411627
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๑๖,๗๖๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖