สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 38,872
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดเเละปล่อยพลุ ตะไล โคมไฟ โคมควัน เเละการใช้อาวุธปืนยิงโดยใช่เหตุในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 29 ธค. 65 16:09:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,871
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมพิจารณาการออกประกาศหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานขนส่งจังหวัด 3. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 29 ธค. 65 16:07:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,870
 เรื่อง : การปฎิบัติตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 และพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารราอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 29 ธค. 65 16:04:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,869
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลซื้อขายสินค้าระหว่างราษฏร์ไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผู้รับ : 1. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่317 2. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่316 3. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่314
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 29 ธค. 65 15:26:03 น. ]

รับแล้ว : 1 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 38,868
 เรื่อง : ขอส่งบัญชีข้อมูลภาครัฐ
ผู้รับ : 1. สำนักงานสถิติจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 29 ธค. 65 15:24:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,867
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงรำท่ามวยพระยาพิชัยดาบหัก
ผู้รับ : 1. โรงเรียนอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 29 ธค. 65 15:16:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,866
 เรื่อง : การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 29 ธค. 65 15:10:03 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 38,865
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ปราสัมพันธ์การสัมครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 (ปสม.3)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 29 ธค. 65 15:08:43 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 38,864
 เรื่อง : ขอเสนอผลงานเพื่อสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 29 ธค. 65 15:04:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,863
 เรื่อง : การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด 2. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 29 ธค. 65 14:32:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,862
 เรื่อง : ขอความร่วมมือรายงานผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ปี 2566
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 29 ธค. 65 14:19:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,861
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การขยายระยะเวลาการจัดทำแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 29 ธค. 65 14:18:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,860
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประกาศเจตนารมณ์ ?สุจริต โปร่งใส จังหวัดอุตรดิตถ์ใสสะอาด? และ ?งดรับ งดให้? ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 29 ธค. 65 14:16:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,859
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 29 ธค. 65 14:11:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,858
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards
ผู้รับ : 61 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 29 ธค. 65 14:10:31 น. ]

รับแล้ว : 51 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 10 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 38,857
 เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดต่อในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 316 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 29 ธค. 65 14:09:28 น. ]

รับแล้ว : 152 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 164 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 38,856
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมพิจารณาการออกประกาศหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 29 ธค. 65 13:36:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,855
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ป้องกันยาเสพติด กลุ่มแรงงาน
ผู้รับ : 1. สำนักงานแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 29 ธค. 65 13:33:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,854
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ป้องกันยาเสพติด กลุ่มแรงงาน
ผู้รับ : 1. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 29 ธค. 65 13:23:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,853
 เรื่อง : รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 29 ธค. 65 12:39:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,727 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79   | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๑๗๕,๔๕๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖