สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 66,748
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 กค. 67 10:04:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,747
 เรื่อง : ขออนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
ผู้รับ : 1. อบต.คอรุม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 กค. 67 10:03:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,746
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2567
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 กค. 67 10:02:57 น. ]

รับแล้ว : 13 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 66,745
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 235 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 กค. 67 10:00:15 น. ]

รับแล้ว : 148 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 87 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 66,744
 เรื่อง : ก่ีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 กค. 67 09:57:45 น. ]

รับแล้ว : 13 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 66,743
 เรื่อง : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานเคหะชุมชนอุตรดิตถ์ 2. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน 4. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 กค. 67 09:55:35 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 66,742
 เรื่อง : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 กค. 67 09:54:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,741
 เรื่อง : แจ้งเลื่อนพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลงิ้วงาม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 กค. 67 09:51:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,740
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชการะและวางพานพุ่ม และพิธียุดเทียงถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกรฎาคม 2567
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 กค. 67 09:46:51 น. ]

รับแล้ว : 14 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 66,738
 เรื่อง : ขอส่งข้อมูลนำเสนอในที่ระชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 กค. 67 09:43:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,736
 เรื่อง : แจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภค
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 กค. 67 09:38:54 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 66,735
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการจัดงานพิธีเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 กค. 67 09:38:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,734
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการจัดงานพิธีเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 กค. 67 09:37:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,730
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเนวเขตการปกครองตำบลยบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก กับตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 กค. 67 09:34:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,728
 เรื่อง : การรับบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฏาคม 2567
ผู้รับ : 219 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 กค. 67 09:32:02 น. ]

รับแล้ว : 140 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 79 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 66,727
 เรื่อง : ขอแจ้งกำหนดการเข้าดำเนินการบำรุงรักษาและทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์
ผู้รับ : 1. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 กค. 67 09:25:51 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 66,725
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสานสัมพัน น้องพี่ เสริมพลังต้านยาเสพติดรุ่นที่ 4
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 กค. 67 09:22:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,724
 เรื่อง : ขออนุญาตเดินทางไปราชการและออกนอกเขตจังหวัด
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 กค. 67 09:19:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,723
 เรื่อง : ขออนุญาตเดินทางไปราชการและออกนอกเขตพื้นที่จังหวัด
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 กค. 67 09:16:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,722
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2567
ผู้รับ : 23 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 กค. 67 09:14:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,699 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4   | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๒๒,๙๒๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖