สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 59,649
 เรื่อง : เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ข้อมูลจาก THEOS-2 (เอกสารเพิ่มเติมการลงทะเบียน)
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 14 มีค. 67 15:47:43 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 59,648
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์วิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์
ผู้รับ : 1. อบต.แสนตอ(อ.น้ำปาด)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 14 มีค. 67 15:46:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,647
 เรื่อง : ขอส่งคู่มือและคลิปวีดีโอการสอนฯ
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 14 มีค. 67 15:43:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,646
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วน
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 14 มีค. 67 15:40:52 น. ]

รับแล้ว : 12 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 5 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 59,645
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนน้ำดื่ม
ผู้รับ : 1. เขื่อนสิริกิติ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 14 มีค. 67 15:38:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,644
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม พชอ.
ผู้รับ : 21 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 14 มีค. 67 15:00:33 น. ]

รับแล้ว : 20 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 59,643
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 1.67
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 14 มีค. 67 14:59:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,642
 เรื่อง : ขอส่งข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รอบที่2
ผู้รับ : 1. สำนักงานแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 14 มีค. 67 14:53:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,641
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมการบูรณาการแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 19 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.ชัยจุมพล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 14 มีค. 67 14:49:03 น. ]

รับแล้ว : 15 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 59,640
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (e-SAR) รอบ 6 เดือนของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 14 มีค. 67 14:48:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,639
 เรื่อง : ขอส่งพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 14 มีค. 67 14:44:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,638
 เรื่อง : ขอความร่วมมือเผยแแพร่ประชาสัมพันธ์การสมัครและคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 14 มีค. 67 14:40:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,637
 เรื่อง : รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพเครื่องพ่นสารเคมีทางสาธารณสุข ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. อบต.ด่านแม่คำมัน 2. อบต.นานกกก 3. อบต.ชัยจุมพล 4. อบต.แม่พูล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 14 มีค. 67 14:37:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,636
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสิทธิมนุษยชน
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 14 มีค. 67 14:34:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,634
 เรื่อง : การดูแลธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ และซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 14 มีค. 67 14:30:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,633
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดฯ 1.67
ผู้รับ : 29 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 14 มีค. 67 14:24:56 น. ]

รับแล้ว : 28 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 59,632
 เรื่อง : แจ้งการเปิดตรวจ (เพิ่มเติม)
ผู้รับ : 1. อบต.ไร่อ้อย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 14 มีค. 67 14:13:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,631
 เรื่อง : ขอเชิญคณะทำงานเข้าร่วมให้บริการคลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรณา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 14 มีค. 67 13:40:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,630
ด่วน


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 14 มีค. 67 13:12:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,629
 เรื่อง : ลาพักผ่อน
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 14 มีค. 67 12:57:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,704 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75   | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๒๙๗,๒๑๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖