สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 39,266
 เรื่อง : ประชุมเตรียมการจัดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 10 มค. 66 11:17:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,265
 เรื่อง : ขอความอนเคราะห์ชุดโรยตัว พร้อมอุปกรณ์
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 10 มค. 66 10:51:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,263
 เรื่อง : โครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์ประจำตำบล....การสาธารณสุขเพื่อแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 10 มค. 66 10:07:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,262
 เรื่อง : รายงานผลการขับเคลื่อน 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 10 มค. 66 10:07:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,261
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมถวายภัตตาหารและน้ำปานะแด่พระภิกษุสงฆ์ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 10 มค. 66 09:39:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,260
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมการออกหน่วย ?บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์?
ผู้รับ : 1. โรงพยาบาลท่าปลา 2. อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : อังคาร 10 มค. 66 09:23:08 น. ]

รับแล้ว : 1 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,259
 เรื่อง : การแสดงบัตรประจำตัวประชาชนผ่านระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 10 มค. 66 09:14:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,258
 เรื่อง : ขอให้รายงานข้อมูลค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 5 เปอร์เซ็น
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 10 มค. 66 09:11:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,257
 เรื่อง : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชิญชวนหน่วยงานราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 10 มค. 66 09:08:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,255
 เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 10 มค. 66 09:04:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,254
 เรื่อง : การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาขออนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 เดือน ธันวาคม2565
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 10 มค. 66 08:56:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,252
 เรื่อง : การอบรมการใช้หนังสือภาพวาดการ์ตูน บันทึกความปลอดภัย เจ็ดสหาย 1784
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มค. 66 16:30:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,251
 เรื่อง : การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่วมจิต กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลร่วมจิต
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มค. 66 16:18:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,250
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มค. 66 15:56:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,249
ด่วนมาก


 เรื่อง : การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2566
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 5. สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มค. 66 15:54:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,248
 เรื่อง : รายงานรายชื่อผู้ประสบปัญหาที่ได้รับความช่วยเหลือตำบลท่าอิฐ
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มค. 66 15:47:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,247
 เรื่อง : ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นเนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มค. 66 15:41:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,246
 เรื่อง : ชี้แจงตัวชี้วัดงานอนามัยแม่และเด็ก
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มค. 66 15:31:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,245
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง กำหนดพื้นที่และกำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินการสำรวจที่ดิน
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มค. 66 15:16:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,244
 เรื่อง : ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประจำเดือน มกราคม 2566)
ผู้รับ : 1. อบต.ร่วมจิต 2. อบต.ท่าปลา 3. เทศบาลตำบลร่วมจิต 4. เทศบาลตำบลท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มค. 66 15:14:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,725 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61   | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๑๗๕,๑๘๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖