สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 59,279
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสิทธิมนุษยชน
ผู้รับ : 235 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 มีค. 67 09:51:25 น. ]

รับแล้ว : 174 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 61 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 59,278
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานจัดหางานจังหวัด 2. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 มีค. 67 09:47:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,277
 เรื่อง : การกำหนดตราประทับหรือเครื่องหมายบนบัตรเลือกตั้ง
ผู้รับ : 1. อบต.ฝายหลวง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 มีค. 67 09:41:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,276
ด่วน


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ในการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย และดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสิสและเมลิออยด์
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 มีค. 67 09:25:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,275
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกาตรจังหวัดอุตรดิตถ์ (SCP) ครั้งที่ 3/2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีค. 67 18:18:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,274
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับขอส่งสำเนาคำสั่งและเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีค. 67 18:16:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,272
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การตกแต่งสถานที่ ประดับไฟและธงเฉลิมพระเกียรติ และการใช้ตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีค. 67 17:18:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,271
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การตกแต่งสถานที่ ประดับไฟและธงเฉลิมพระเกียรติ และการใช้ตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ผู้รับ : 162 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีค. 67 17:16:54 น. ]

รับแล้ว : 109 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 53 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 59,270
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.แสนตอ(อ.น้ำปาด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีค. 67 16:50:56 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 59,269
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลบ้านโคก 2. เทศบาลตำบลฟากท่า 3. เทศบาลตำบลทองแสนขัน 4. เทศบาลตำบลท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.แสนตอ(อ.น้ำปาด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีค. 67 16:49:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,268
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.แสนตอ(อ.น้ำปาด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีค. 67 16:47:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,267
 เรื่อง : ส่งข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม 2567 - 19 มีนาคม 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2แยกวิจัยวัตถุมีพิษจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีค. 67 16:46:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,266
 เรื่อง : ส่งข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม 2567 - 19 มีนาคม 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2แยกวิจัยวัตถุมีพิษจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีค. 67 16:31:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,265
 เรื่อง : การดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีค. 67 16:25:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,264
 เรื่อง : การคัดเลือกผู้ทำคุรประโยชน์ต่อกระทรวงวัมนธรรม
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีค. 67 16:21:15 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 59,263
 เรื่อง : ขอความร่วมมือประสานนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นเกี่ยวกับการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีค. 67 16:12:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,262
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567
ผู้รับ : 21 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีค. 67 16:04:45 น. ]

รับแล้ว : 18 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 59,261
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีค. 67 16:02:40 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 59,260
 เรื่อง : มาตรการขับเคลื่อนนโบายการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ พ.ศ.2490
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีค. 67 15:59:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,259
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีค. 67 15:48:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,704 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92   | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๒๙๗,๓๗๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖