สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 61,569
 เรื่อง : การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 เมย. 67 18:11:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,568
 เรื่อง : การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ผู้รับ : 1. สำนักงานคลังจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 เมย. 67 18:09:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,567
 เรื่อง : ขอความร่วมมือสำรวจการผ่าตัดแก้ไขความพิการบนใบหน้า ให้แก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาส โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ผู้รับ : 80 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 เมย. 67 17:39:09 น. ]

รับแล้ว : 73 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 7 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 61,566
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญประชุม ศอ.ปส.จ.เมษายน 67 แจ้งหน่วยงาน
ผู้รับ : 43 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 เมย. 67 17:08:31 น. ]

รับแล้ว : 40 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 61,565
 เรื่อง : สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบาลของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้รับ : 15 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 เมย. 67 16:39:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,564
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2567
ผู้รับ : 48 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 เมย. 67 16:37:06 น. ]

รับแล้ว : 44 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 61,562
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการสอบสวนโรคผู้ป่วยโรคติดเชื้อดเตร๊พโตคอคคัสซูอิศ (โรคไข้หูดับ)เสียชีวิต
ผู้รับ : 1. อบต.ถ้ำฉลอง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 เมย. 67 16:33:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,561
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 1/2567
ผู้รับ : 31 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 เมย. 67 16:31:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,559
 เรื่อง : ขอส่งผู้ถูกคุมทำงานบริการสังคม
ผู้รับ : 1. รพ.สต.สองห้อง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 เมย. 67 16:23:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,558
 เรื่อง : ขอส่งผู้ถูกคุมเข้ารับการอบรมกฎจราจร
ผู้รับ : 1. สำนักงานขนส่งจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 เมย. 67 16:20:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,557
 เรื่อง : โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชน อำเภอ...คัพ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 เมย. 67 15:42:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,556
 เรื่อง : โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชัน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 เมย. 67 15:40:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,555
 เรื่อง : ข้อมูลแผนงาน/โครงการ และรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 เมย. 67 15:36:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,554
 เรื่อง : โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชัน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 เมย. 67 15:32:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,553
 เรื่อง : ขอส่งแผนปฏิบัติการเจาะเลือดการตรวจHbA1C รอบที่2 ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 เมย. 67 15:30:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,552
 เรื่อง : การสนับสนุนข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) (ฉบับทบทวน)
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 เมย. 67 15:26:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,551
 เรื่อง : การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 เมย. 67 15:15:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,550
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหา สร้างโอกาสสำหรับเด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 เมย. 67 14:45:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,549
 เรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานคลังจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 เมย. 67 14:18:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,548
 เรื่อง : การเก็บอากรการฆ่าสัตว์
ผู้รับ : 1. อบต.น้ำอ่าง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 เมย. 67 14:15:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,607 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85   | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๙๔๕,๗๓๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖