สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 51,070
 เรื่อง : การประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดครั้งที่ 3/2566
ผู้รับ : 26 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 14 กย. 66 15:09:21 น. ]

รับแล้ว : 25 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 51,069
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุราชการของผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 14 กย. 66 15:05:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,068
 เรื่อง : พิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ รูปที่ 2
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 14 กย. 66 14:48:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,067
 เรื่อง : การเสนอชื่อการสรรหาบุคคล หน่วยงาน และโครงการเพื่อประกอบเกียรติคุณเป็นค่าของแผ่นดิน ประจำปี 2566
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 14 กย. 66 14:46:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,066
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประชุมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 14 กย. 66 14:35:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,064
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่บริษัทเข้าสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภาคสนามโครงการวางและสนับสนุนด้านการผังเมืองรวมเมืองลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 14 กย. 66 14:21:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,063
 เรื่อง : รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 1/2566
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 14 กย. 66 13:46:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,062
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 14 กย. 66 13:32:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,061
 เรื่อง : กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 47 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 14 กย. 66 13:31:47 น. ]

รับแล้ว : 31 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 16 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 51,060
 เรื่อง : กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 46 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 14 กย. 66 13:28:00 น. ]

รับแล้ว : 42 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 51,059
 เรื่อง : การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลฯ
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 14 กย. 66 11:09:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,058
 เรื่อง : การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลฯ
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 14 กย. 66 11:07:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,057
 เรื่อง : การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลฯ
ผู้รับ : 144 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 14 กย. 66 11:06:25 น. ]

รับแล้ว : 92 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 52 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 51,056
 เรื่อง : การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลฯ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 14 กย. 66 11:05:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,055
 เรื่อง : ให้ดำเนินการตามมาตรการลดใช้พลังงานในภาครัฐ
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 14 กย. 66 10:30:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,054
 เรื่อง : ให้ดำเนินการตามมาตรการลดใช้พลังงานในภาครัฐ
ผู้รับ : 23 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 14 กย. 66 10:27:19 น. ]

รับแล้ว : 22 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 51,053
 เรื่อง : ให้ดำเเนินการตามมาตรการลดใช้พลังงานในภาครัฐ
ผู้รับ : 27 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 14 กย. 66 10:22:42 น. ]

รับแล้ว : 26 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 51,052
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การสำรวจข้อมูลการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทยและให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองฯ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 14 กย. 66 10:18:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,051
 เรื่อง : การจัดเตรียมหนังสือยืนยันยอดธนาคาร
ผู้รับ : 80 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 14 กย. 66 10:14:09 น. ]

รับแล้ว : 76 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 51,049
 เรื่อง : การกำหนดเลขประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ยื่นคำร้องขอมีสัญชาติไทยฯ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 14 กย. 66 10:10:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 1,208 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33   | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๘๖,๖๗๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖