สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 59,301
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
ผู้รับ : 1. สำนักงานจัดหางานจังหวัด 2. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 มีค. 67 13:59:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,300
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 มีค. 67 13:46:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,299
 เรื่อง : อเชิญเข้าร่วมประชุมรับตรวจราชการกรณีปกติ ระดับกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 มีค. 67 13:34:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,298
 เรื่อง : การจัดกิจกรรม"สัปดาห์การให้ประชาชน"เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปีพ.ศ.2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 มีค. 67 11:58:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,297
 เรื่อง : ขอตรวจสอบประวัติการรักษาอาการทางจิตประสาท
ผู้รับ : 1. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 มีค. 67 11:36:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,296
 เรื่อง : ขอให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมาร่วมปฏิบัติงาน
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 มีค. 67 11:34:55 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 59,294
 เรื่อง : แผนการคัดเลือกองค์กรเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะดีเด่น, อาสาปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต ๖
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอฟากท่า 2. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 มีค. 67 11:29:35 น. ]

รับแล้ว : 1 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 59,293
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 มีค. 67 11:24:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,292
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 มีค. 67 11:15:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,290
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินโครงการทุน ม.ท.ศ. ปี 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 มีค. 67 11:07:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,289
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์คำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับแนวทางการจัดการตามพระราชบัญญัติ การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
ผู้รับ : 60 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 มีค. 67 11:05:23 น. ]

รับแล้ว : 51 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 9 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 59,288
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมชี้เเจงเเนวทางทุน ม.ท.ศ. ปี 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 มีค. 67 11:00:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,287
 เรื่อง : ขอส่งผู้ถูกคุมทำงานบริการสังคม
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลบ้านเกาะ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 มีค. 67 10:44:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,286
 เรื่อง : ขอส่งผู้ถูกคุมทำงานบริการสังคม
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลบ้านเกาะ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 มีค. 67 10:43:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,285
 เรื่อง : หารือสาเหตุและวิธีการแก้ไขงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการกำหนด
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลท่าเสา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 มีค. 67 10:12:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,284
 เรื่อง : ส่งคู่มือการบันทึกข้อมูลตามแบบวัดคุณภาพ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 มีค. 67 10:08:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,283
 เรื่อง : ขอส่งผู้ถูกคุมทำงานบริการสังคม
ผู้รับ : 1. รพ.สต.คุ้งตะเภา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 มีค. 67 10:06:36 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 59,282
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่กับงานสุขภาพช่องปาก
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 มีค. 67 10:04:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,281
 เรื่อง : ส่งผลการตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำ และตำแนะนำทางวิชาการ
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลบ้านเกาะ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 มีค. 67 10:01:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,280
 เรื่อง : ตอบรับวิทยากรโครงการให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลบ้านเกาะ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 มีค. 67 09:54:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,704 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91   | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๒๙๗,๔๒๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖