สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 66,444
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 08:48:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,443
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 08:42:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,442
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ผู้รับ : 1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประมงจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 08:41:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,441
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 08:41:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,440
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 2. ที่ว่าการอำเภอตรอน 3. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประมงจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 08:39:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,439
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 08:39:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,438
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 08:29:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,437
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 08:28:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,436
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 08:26:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,435
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัด และส่งเสริมคุณธรรมของกลุ่มเครือข่าย ขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดคุณธรรม
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 18 กค. 67 17:10:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,434
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. อบต.หาดสองแคว 2. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 3. ที่ว่าการอำเภอตรอน 4. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 18 กค. 67 16:53:46 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 66,433
 เรื่อง : การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.2567 ระดับประเทศ
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 18 กค. 67 16:34:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,432
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 18 กค. 67 16:24:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,431
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 18 กค. 67 16:23:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,430
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 18 กค. 67 16:22:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,428
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗
ผู้รับ : 412 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 18 กค. 67 16:18:54 น. ]

รับแล้ว : 205 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 207 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 66,427
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานตอบแบบสอบถามข้อมูลการลงทุนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 18 กค. 67 16:16:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,426
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานตอบแบบสอบถามข้อมูลการลงทุนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ผู้รับ : 94 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 18 กค. 67 16:15:05 น. ]

รับแล้ว : 53 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 41 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 66,425
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 18 กค. 67 16:14:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,424
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานตอบแบบสอบถามข้อมูลการลงทุนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ผู้รับ : 36 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 18 กค. 67 16:13:16 น. ]

รับแล้ว : 32 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 2,683 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17   | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๑๙,๗๒๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖