สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 66,473
 เรื่อง : รายงานผลการออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือนกรกฎาคม 2567
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 10:56:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,472
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ
ผู้รับ : 32 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 10:32:51 น. ]

รับแล้ว : 25 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 7 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 66,471
 เรื่อง : แจ้งเบาะแสการบุกรุกพื้นที่สาธารณะประโยชน์
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 10:31:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,470
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ
ผู้รับ : 24 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 10:30:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,469
 เรื่อง : ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระยามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2567
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 10:29:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,468
 เรื่อง : แจ้งเบาะแสการบุกรุกพื้นที่สาธารณะประโยชน์
ผู้รับ : 1. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 10:25:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,466
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ
ผู้รับ : 23 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 10:24:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,464
 เรื่อง : แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองและผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2564
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 10:14:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,463
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายพลเมืองคุณภาพ
ผู้รับ : 1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 10:09:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,461
 เรื่อง : การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นทานตะวันเฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 10:01:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,460
 เรื่อง : การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นทานตะวันเฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 09:58:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,459
 เรื่อง : ขอความร่วมมือค้นหาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะ
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 09:57:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,458
 เรื่อง : ขอความร่วมมือค้นหาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 09:54:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,457
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญประชุมขับเคลือนมาตรการค้นหาผู้เสพฯ แจ้ง รจ.
ผู้รับ : 1. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 09:51:07 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 66,456
 เรื่อง : พิธีเจริญพระพุทธมนต์ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลฯ ประจำปี พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลบ้านเกาะ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 09:51:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,455
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญประชุมขับเคลื่อนมาตรการค้นหาฯ
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 09:47:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,454
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีถวายเพทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2567
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 09:44:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,453
 เรื่อง : ประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา
ผู้รับ : 1. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 09:43:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,452
 เรื่อง : ประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 09:41:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,451
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญประชุมการขับเคลือนมาตรการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ฯ แจ้งอำเภอ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 09:39:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,689 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16   | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๒๐,๔๖๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖