สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 50,610
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบในการปรับปรุงข้อมูลผลสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กย. 66 13:22:52 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 50,609
ด่วนมาก


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ผู้รับ : 76 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กย. 66 12:41:55 น. ]

รับแล้ว : 70 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 6 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 50,608
 เรื่อง : ขอความร่วมมือรณรงค์ งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า บุหรี่ ปีที่ 7
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กย. 66 12:01:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,607
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมพิจารณาการออกประกาศหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานขนส่งจังหวัด 3. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กย. 66 12:00:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,606
 เรื่อง : มาตราการป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม การใช้และนำกัญชาหรือกญชงเข้าสู่สถานศึกษาในสังกัด
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กย. 66 11:57:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,605
 เรื่อง : ขอความร่วมมือในการจัด"โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน1นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล2566"ในวันที่ 21 กันยายน 2566
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กย. 66 11:52:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,603
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมพิจารณาการออกประกาศหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กย. 66 11:27:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,602
 เรื่อง : แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการมอบบ้าน นางขันแก้ว ว่าวภูเขียว
ผู้รับ : 1. อบต.ขุนฝาง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กย. 66 11:26:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,601
 เรื่อง : แต่งตั้ง (ช่วยราขการ) ข้าราชการรักษาราชการในตำแหน่ง
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กย. 66 11:23:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,599
 เรื่อง : ขอตรวจสอบคุณสมบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พศ 2566
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กย. 66 10:28:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,597
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ ครั้งที่ 4/2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลับแล 2. สำนักงานประมงอำเภอลับแล 3. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 4. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กย. 66 10:14:13 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 50,595
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชุาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ส่งใหม่)
ผู้รับ : 1. สำนักงานจัดหางานจังหวัด 2. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กย. 66 10:00:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,594
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชุาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ผู้รับ : 1. สำนักงานจัดหางานจังหวัด 2. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กย. 66 09:53:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,593
 เรื่อง : ส่งหนังสือคู่มือการปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปี 2565 และ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กย. 66 09:53:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,592
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ห้องประชุม
ผู้รับ : 1. อบต.ร่วมจิต
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กย. 66 09:44:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,591
 เรื่อง : ขออนุญาตใช้ไฟสัญญานวับวาบ (แสงแดงและน้ำเงิน) และเสียงสัญญาน
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กย. 66 09:41:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,589
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบในการปรับปรุงข้อมูลผลสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานประมงอำเภอตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กย. 66 09:18:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,587
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบในการปรับปรุงข้อมูลผลสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กย. 66 09:15:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,586
 เรื่อง : ข้อมูลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริฯ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 2. ที่ว่าการอำเภอตรอน 3. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา 4. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประมงจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กย. 66 09:14:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,585
 เรื่อง : รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กย. 66 09:11:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 1,100 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49   | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๓๔,๘๘๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖